Yearly Archives: 2008

Waardebon voor wellnessbehandeling deelnemers Voedselbank

12 december 2008

Gilde Opleidingen in Roermond verstrekt via onze voedselbank tachtig waardebonnen voor een wellness- of haarbehandeling.

De komende tijd zal de voedselbank de bonnen uitdelen aan de mensen die er gebruik van willen maken. Zij kunnen bij Gilde Opleidingen een afspraak maken om zich tot in de puntjes te laten verzorgen door studenten, onder begeleiding van een docent. Dat kan een uitgebreide knip- en stylingbeurt zijn of een halve dag verwennerij op de wellness-afdeling van Gilde Opleidingen.

Loes Beckers, hoofd communicatie van Gilde Opleidingen licht toe: “Tegen de achtergrond van de feestdagen willen we iets extra’s doen voor mensen die het moeilijk hebben. Het is ook een gebaar naar de voedselbank om te onderstrepen dat we dit een geweldig initiatief vinden. Het is bijzonder om te zien hoeveel vrijwilligers zich daarvoor inzetten.”

Sinterklaas ook bij Voedselbank

3 december 2008

Aan de oproep in de media om gebruikt maar goed speelgoed in te leveren, werd op zaterdag 29 november massaal gehoor gegeven.
Honderden gezinnen/kinderen kwamen hun soms dierbare spullen bij de Marijkezaal afgeven (filmpje), en maakten het op die manier mogelijk dat ook kinderen van deelnemers van de voedselbank een leuke Sinterklaas kunnen vieren.
Een paar dagen later werd al het speelgoed gesorteerd, met dank aan leerlingen van de Gilde-opleidingen, en konden de verlanglijstjes ter hand worden genomen om voor elk kind een aantal passende cadeautjes in te pakken.
Sint kon komen …. En dat deed hij dan ook!

Geen meerderheid voor Voedselbank in Gemeenteraad Roermond

14 november 2008

Een op 13 november tijdens de begrotingsbehandeling door PvdA, SP, Groen Links en Stadspartij ingediend amendement, dat het college van B&W opdracht geeft in overleg te treden met het bestuur van onze Voedselbank om de huisvestingsproblemen op te lossen en daarvoor een budget ter beschikking stelt, is helaas afgewezen.
Een toezegging van wethouder Tilman Schreurs, dat het college bereid is tot overleg als het probleem actueel wordt, in de veronderstelling dat dat nog niet zo is, was voor de meerderheid van de Raad voldoende reden om tegen het amendement te stemmen.
Mogelijk is een (naar onze mening onvolledige) raadsinformatiebrief, waarin het huisvestingsprobleem wordt gereduceerd tot de mogelijke afbraak van de Marijkezaal, mede een reden voor de opstelling van de raadsmeerderheid.
Dat het probleem groter en actueler is (zie onze bijdrage bij “Op de koffie bij de Raad”), zullen wij in de komende tijd op de geëigende plaatsen bij de juiste personen onder de aandacht brengen.
Daarbij zullen we in ieder geval een beroep doen op de gedane toezegging.
.

Op de koffie bij de Raad

10 oktober 2008

Op woensdagavond 22 oktober is tijdens de inloopavond “Op de koffie bij de Raad” in de Tuinzaal van het Stadhuis van Roermond, aandacht gevraagd voor de huisvestingsproblematiek van Voedselbank Midden-Limburg.
Daarbij is de volgende tekst uitgesproken, die ons verzoek om hulp bij het realiseren van dringend noodzakelijke nieuwe huisvesting moet ondersteunen.

Huisvestingsprobleem Voedselbank in het nieuws

6 oktober 2008

Maandag 6 oktober is zowel in krant als op TV en radio aandacht besteed aan de huisvestingsproblematiek van Voedselbank Midden-Limburg.
Aanleiding voor die “nieuwsgolf” was het bekend worden van de afwijzing van ons verzoek aan de Gemeente Roermond om een bijdrage in de huurkosten van een nieuwe locatie. Dit in verband met de op handen zijnde sloop van de Marijkezaal.
Naast een artikel in Dagblad De Limburger besteedde L1 aandacht aan de zaak in L1VNDG en via een reportage op L1Radio.
Een dag later volgde nog een hoofdredactioneel commentaar in Dagblad de Limburger, dat ons uit het hart is gegrepen.

De bijdrage van wethouder Smeets van Roermond aan, met name, de radioreportage bevatte voor ons een aantal verrassende elementen. Wij komen daar in ander verband ongetwijfeld op terug.
Overigens hebben we bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van het verzoek om een huurbijdrage.

Voedselbank wint hoofdprijs Rabobank Jubileumfonds

30 september 2008

Tijdens de ledenvergadering van Rabobank Roermond op 29 september in de Oranjerie, heeft Voedselbank Midden-Limburg  de grootste prijs van € 25.000 uit het Rabobank Jubileumfonds in de wacht gesleept.

Wij waren met nog twee genomineerden geplaatst in categorie A, projecten boven € 15.000.
Bij de verdeling van de prijzen, geleid door de bekende sportpresentator Jack van Gelder, trokken wij met ruim 40% van de uitgebrachte stemmen uiteindelijk aan het langste eind.
De terechte blijdschap bij de aanwezige vrijwilligers (zie de foto’s) kunt u zich voorstellen.
Door deze prijs wordt het mogelijk te verhuizen naar een nieuwe “eigen” locatie, waar voedselopslag en voedseluitgifte onder één dak kunnen worden gebracht.
Bovendien wordt van de prijs een gecombineerde koel/vriescel geïnstalleerd, onontbeerlijk voor een goede werkwijze wat betreft voedselveiligheid.

Wij danken directie, ledenraad en leden van Rabobank Roermond voor dit prachtige initiatief en voor de steunbetuigingen, die wij rond de prijsuitreiking hebben ontvangen! Het geeft ons de mogelijkheid en de motivatie om door te gaan met ons, helaas nog steeds noodzakelijke, maar mooie en dankbare werk.

 

Acties personeelsleden SVB

6 juni 2008

De afgelopen weken werd door personeelsleden van de Sociale Verzekeringsbank vestiging Roermond actie gevoerd voor onze Voedselbank. Dit gebeurde in het kader van een teambuildingsdag, die wordt ingevuld via een sociale activiteit.

Het AKW-team had een inzamelingsactie op touw gezet. Donderdagmorgen 29 mei jl. werd een busje volgepakt met dozen bij de Marijkezaal afgeleverd, gevuld met allerlei goederen, zowel food als non-food. Het resultaat was indrukwekkend. Bovendien werd ook nog een behoorlijk bedrag in contanten overhandigd. ‘s Middags assisteerde een afvaardiging van het team bij de wekelijkse voedseluitgifte.

Een week later organiseerde een AOW/ANW-team in overleg met het bestuur van de Voedselbank een donateursactie. Na een instructie in de Marijkezaal werden in een tweetal belrondes op de eigen werkvloer in het SVB-gebouw, zoveel mogelijk particulieren in Roermond gevraagd ons als donateur te ondersteunen.
Tussen de middag werd het telefoneren even onderbroken voor de lunch en een presentatie over de Voedselbank en de samenwerking met de Gemeente Roermond.
Uiteindelijk werd van 134 personen een toezegging gekregen de Voedselbank met een financiële bijdrage te ondersteunen.

Wij zijn de beide teams bijzonder dankbaar voor de prachtige resultaten van hun acties!

De donateursactie van het SVB-team wordt door het bestuur van Voedselbank Midden-Limburg beschouwd als de start van een grootscheepse campagne voor het werven van donateurs en sponsoren onder het motto “Vrienden van de Voedselbank”.
Via pers, internet en andere media zullen particulieren en bedrijven in heel Midden-Limburg worden benaderd en opgeroepen de Voedselbank financieel te ondersteunen.

Provinciale Vrijwilligersprijs 2008

30 mei 2008

Tijdens de uitreiking van de provinciale vrijwilligersprijs 2008 in het Gouvernement in Maastricht heeft Voedselbank Midden-Limburg helaas naast de  “hoofdprijs” van € 2500 gegrepen.

De publieksstemmen bepaalden dat de prijs ging naar KBO ouderenafdeling Weert-Zuid, de voedselbank werd derde met ca. 20% van de stemmen.
Wel werden de vier genomineerden die de 1e prijs misten gewaardeerd met een cheque van € 500 (zie foto).
In het zeer onderhoudende programma dat aan de prijsuitreiking voorafging werd elke genomineerde in beeld en geluid voorgesteld. Hierdoor beschikken we vanaf nu over ons eigen voedselbanklied.Om dit te beluisteren klik HIER

Wij danken iedereen die op ons stemde of voor ons campagne voerde voor zijn of haar steun!

In het kader van de campagne voor de vrijwilligersprijs, werd op donderdag 15 mei tijdens de voedselverdeling in de Marijkezaal door L1-Radio een reportage gemaakt die op dinsdag 20 mei werd uitgezonden. Om de reportage te beluisteren klik HIER

Offervlees aangeboden

21 februari 2008

Door de Samenwerkende Moslims Hulp Organisaties SMHO is een deel van het, door de Moslim gemeenschap tijdens het Offerfeest ingezamelde, vlees aan onze voedselbank overhandigd.

De overhandiging werd vastgelegd door Omroep VOX en een cameraploeg van L1 TV, voor de reportage klik HIER
Het volgens Moslim traditie afgestane vlees is na inzameling verwerkt tot handzame worsten. Aangekondigd was dat we als Voedselbank Midden-Limburg ca. 50 kg toebedeeld zouden krijgen. Groot was dan ook onze verrassing toen bleek dat we 300 kg uitgereikt kregen.

Wij danken de Moslim gemeenschap voor dit bijzondere, uiterst welkome gebaar!

Subsidieaanvraag kookproject

10 januari 2008

De subsidieaanvraag van Voedselbank Midden-Limburg voor het kookproject als onderdeel van het projectplan “niet van brood alleen….”, is door het college van B&W van de gemeente Roermond vooralsnog niet toegekend. Naar onze mening op onjuiste gronden.

Wij gaan dan ook in op het aanbod van de gemeente Roermond om het project en onze overwegingen en aanpak nader te beschrijven met een beleidsambtenaar.
Deze beschrijving zal alsnog als hernieuwde aanvraag worden behandeld.
Wij gaan nog steeds uit van een positieve uitkomst, te meer omdat het verlenen van de gemeentelijke subsidie als voorwaarde is gesteld voor de toekenning van een gelijk subsidiebedrag door de Provincie Limburg.