Yearly Archives: 2011

Kerstactie succesvol in het nieuws

27 december 2011

Rond de jaarlijkse kerstactie was Voedselbank Midden-Limburg uitgebreid in het nieuws.
De maand december begon met een uitgebreid interview met voorzitter Paul Schreur in Typisch Roermond onder de titel “De beste bank van Nederland”. De gebruikelijke oproep voor kerstpakketten en donaties in de week 50 midweek edtitie van de Trompetter bracht het proces vervolgens in een stroomversnelling.

Op zondagmorgen 18 december schoof logistiek coördinator Ben Kamp aan bij radiouitzending “Hotel Christoffel” van RTV  Roermond. Een dag later was bestuurslid Marry Vogel te gast bij het live tv-programma “Sjpek mit Eier” (vanaf 22:45 min.) van Omroep Roerstreek OR6. Tenslotte werden op maandagavond 20 december door RTV Roermond tv-opnamen gemaakt die op tweede kerstdag werden uitgezonden, met daarin een bijdrage van onze voorzitter Paul Schreur.
Ook dagblad De Limburger besteedde aandacht aan de kerstactie en de speciale kerst-voedseluitgifte op donderdag 22 december.

Het resultaat van de actie was overweldigend. Al voor de kerst kwamen zoveel pakketten binnen dat elke deelnemer, anders dan de laatste jaren gebruikelijk was, een echt kerstpakket kon worden verstrekt.
En nog steeds worden kerstpakketten door particulieren bij de Marijkezaal afgeleverd en bellen bedrijven op met de mededeling dat een aantal pakketten kan worden opgehaald. Het totaal ligt inmiddels op enkele honderden pakketten.

Aanvullend waren er ook nog acties zoals bij UPS, waar bij de vier vestigingen op bedrijventerrein Roerstreek de grote opbrengst van een inzameling, georganiseerd door personeelsleden, kon worden opgehaald. Ook de parochie St. Martinus in Vlodrop en de dames van ZijActief afdeling Herten organiseerden weer een inzameling ten bate van onze voedselbank. Particuliere initiatieven leidden tot een prachtig kerststukje voor elke deelnemer en een cadeautje voor de kinderen.
En natuurlijk niet te vergeten de bijdrage van de Vincentiusvereniging Roermond, waardoor voor alle deelnemers het voedselpakket met kerst kon worden uitgebreid met zelfgekozen vlees en een heerlijke kerststol.

Ook de oproep voor donaties bleef niet onbeantwoord. Van veel particulieren en bedrijven werden mooie bedragen ontvangen. Voor elke donatie, materieel of financieel, van bescheiden tot (zeer) aanzienlijk, zijn we de gevers bijzonder dankbaar!

De “publiciteitsgolf” had ook een explosieve stijging van het bezoek aan deze website tot gevolg. In de maand december werden alle records wat betreft bezoekersaantallen met groot verschil gebroken……

Opbrengst Open Dagen Juwelenatelier Regter-Esser

12 oktober 2011

Jaarlijks organiseert Juwelenatelier Regter-Esser in en om het atelier aan de Steegstraat in Roermond open dagen, waarbij ook een aantal kunstenaars exposeert. Een deel van de opbrengst (10%) is daarbij voor een goed doel.
Bij de open dagen van dit jaar, op 3 en 4 september, was de keuze daarbij gevallen op onze voedselbank.
Op dinsdag 11 oktober werd de opbrengst, een mooi bedrag van € 685, door Rob Verstappen van Juwelenatelier Regter-Esser aangeboden aan onze voorzitter Paul Schreur.

Uiteraard zijn wij zeer in onze nopjes met dit mooie resultaat!

Geslaagde actie Voetzorg Limburg voor Voedselbank Roermond

11 oktober 2011

Tijdens een drukbezochte en feestelijke opening van Voetzorg Limburg in Herten op vrijdag 7 oktober jl. is er een grote inzamelingsactie gehouden voor Voedselbank Midden-Limburg in Roermond. Alle genodigden was gevraagd om een bijdrage in de vorm van langhoudbare levensmiddelen. En aan die oproep is gehoor gegeven!

Angelique Penders van Voetzorg Limburg: “We zijn overdonderd door de enorme hoeveelheid producten en artikelen die bij ons zijn binnengebracht. Van flessen shampoo tot gerookt spek en van tubes tandpasta tot heel veel koffie, dit had ik nooit verwacht! We zijn hier dan ook bijzonder trots op! ”
De podotherapiepraktijk Voetzorg Limburg streeft naar een goede kwaliteit van leven voor haar eigen cliënten, maar ook voor hen die het minder hebben. Daarom  steunt Voetzorg Limburg de Voedselbank in Roermond. “Met deze inzamelingsactie hebben we mensen laten nadenken over hoe je iets voor je medemens kunt betekenen. Dat is dus zeer zeker geslaagd”, vertelt een enthousiaste Angelique Penders. De feestelijke bijeenkomst op 7 oktober werd geleid door televisiejournalist Han van der Meer, die hier op geheel eigen wijze een bijzondere invulling aan gaf. Net als de meeste genodigden was ook hij onder de indruk van de hoeveelheid langhoudbare levensmiddelen die zijn meegebracht. Han van der Meer: “ We telden wel een kuub pakken hagelslag en ongelooflijk veel blikken soep.”

Steun van Specsavers voor Voedselbank Midden-Limburg

25 juli 2011

Na aanmelding van onze voedselbank bij Stichting Specsavers Steunt en de daarop volgende stemronde, zijn wij geëindigd met de meeste stemmen voor de Specsavers vestiging Roermond. Landelijk hadden zich ruim 550 goede doelen en initiatieven voor de editie 2011 – 2012 aangemeld, waarvan er nu 214 een jaar lang zullen worden gesteund.
Een jaar lang wordt er van elk verkocht hoortoestel of verkochte bril een bepaald bedrag gedoneerd aan de Stichting Specsavers Steunt. In juli 2012 wordt de opbrengst per winkel verdeeld onder de twee initiatieven die het hoogst scoorden.
Voor de vestiging Roermond zijn dat Voedselbank Midden-Limburg en “Waterput voor West-Sumba”.
Het spreekt voor zich dat wij bijzonder ingenomen zijn met dit initiatief en het resultaat van de stemming.
Het eindresultaat wachten we in spanning af

wwb_img7

Nauwere samenwerking Limburgse voedselbanken

1 juli 2011

KnipselVier Limburgse voedselbanken gaan nauwer samenwerken en hebben hiertoe de Stichting Voedselbanken Nederland, regio Limburg opgericht. Het betreft de voedselbanken van Limburg Zuid (Landgraaf), Midden-Limburg (Roermond), Venlo en Venray.

De oprichting is mede een gevolg van de vorming van één landelijke koepelorganisatie Stichting Voedselbanken Nederland, waarbij zo’n 120 lokale voedselbanken zijn aangesloten, die weer zijn onderverdeeld in acht regio’s.
De nieuwe stichting zal de activiteiten van de vier lokale voedselbanken coördineren, vooral op het gebied van acquisitie en distributie van voedingsmiddelen en fondsenwerving.
De Limburgse voedselbanken verstrekken gezamenlijk wekelijks ca. 1000 voedselpakketten, waarbij ongeveer 250 vrijwilligers zijn betrokken.
De vier deelnemende voedselbanken leveren elk een bestuurslid voor de nieuwe stichting. Daarnaast is de stichting nog op zoek naar een onafhankelijk voorzitter, die de noodzaak van voedselbanken herkent en erkent, over een geschikt netwerk beschikt, en de regio ook in het landelijk bestuur gaat vertegenwoordigen.