Yearly Archives: 2013

Het Sterrenfonds verzorgt voor ons het Sinterklaasfeest 2013

11 november 2013

Van het Sterrenfonds kregen wij onlangs het aanbod om gezinnen, met kinderen tussen 4 en 10 jaar, die bij ons deelnemer zijn, aan te melden voor een door hen georganiseerd Sinterklaasfeest op 30 november a.s.

Op die ochtend, die begint om 10.00 uur, wordt in de Foroxity bioscoop aan het Kazerneplein in Roermond de film
“De Club van Sinterklaas en de Pietenschool” vertoond. Na afloop verschijnt Sint dan zelf ten tonele vergezeld door een aantal Pieten en zullen er ook nog cadeautjes worden uitgedeeld.
Na inventarisatie hebben wij 27 gezinnen (63 kinderen en 39 begeleiders) aangemeld, die ongetwijfeld op zaterdag 30 november a.s. een onvergetelijke ochtend gaan beleven. Dankzij het Sterrenfonds!

Als gevolg van dit aanbod zal de inmiddels traditionele Sinterklaasviering in de Marijkezaal dit jaar achterwege blijven.

sterrenfonds

 

Reactie op negatieve berichtgeving

3 november 2013

De laatste weken is er sprake van negatieve berichtgeving over onze voedselbank, met name op de website van de SP afdeling Roermond (inmiddels verwijderd) en in Facebook discussies. Het gaat daarbij dan vooral om de kwaliteit van de door ons verstrekte voedingsmiddelen, toegespitst op de op de verpakking voorkomende houdbaarheidsdatum.

Jammer is dat niet het principe van hoor en wederhoor, toch algemeen geaccepteerd, is toegepast. Als dat het geval was geweest, hadden wij duidelijk kunnen maken dat alles wat wij doen valt binnen de daarvoor speciaal opgestelde regels en richtlijnen en dat de verwijten die ons nu worden gemaakt voortkomen uit gebrek aan inzicht in – en kennis van – de materie.Jammer ook voor de 40 vrijwilligers die zonder enige vorm van eigen belang en zonder financiële vergoeding zich inzetten, en voor wie waardering de enige beloning is voor hun inspanningen.

Door deze negatieve berichtgeving wordt ons doel en onze doelgroep een slechte dienst bewezen, terwijl de personen die bij deze berichtgeving betrokken zijn zeggen juist het belang van die doelgroep voor ogen te hebben.

Kortom, van alle kanten jammer….

Voor onze werkwijze met betrekking tot kwaliteit en houdbaarheidsdatum zie:
pagina houdbaarheidsdatum

Update 07-01-2014:
Ondanks deze toelichting heeft gemeenteraadslid Khalid Ramdani (PvdE) toch gemeend op 29-12-2013 schriftelijke vragen te moeten stellen aan het College van B&W van de gemeente Roermond.
Ook nu weer zonder dat wij in de gelegenheid zijn gesteld tekst en uitleg te geven en op de aantijgingen in te gaan.
an bovenstaande reactie hebben wij verder niets toe te voegen.

Update 07-02-2014:
De schriftelijke vragen van dhr. Ramdani zijn namens het College beantwoord zie beantwoording.
Een op ons initiatief gemaakte afspraak voor een gesprek is (zonder kennisgeving) door dhr. Ramdani niet nagekomen…..

Golfen voor het goede doel

8 oktober 2013

Op dinsdag 8 oktober organiseerde de damescommissie van Golf & Country Club Herkenbosch op de banen van Burggolf Herkenbosch de jaarlijkse goede doelen wedstrijd. Dit keer was de opbrengst voor onze voedselbank.

In plaats van inschrijfgeld was de dames verzocht zelf een voedselpakket met lang houdbare levensmiddelen samen te stellen. Daarnaast was er nog een giftbox aanwezig waarin een financiële bijdrage kon worden gedeponeerd.
Na afloop van de wedstrijd en de aansluitende prijsuitreiking werden wij in staat gesteld een presentatie over onze voedselbank te geven, die op de volle aandacht van de dames kon rekenen.
Aan het eind van de middag moest de achterbank van de auto plat om alle geschonken voedselpakketten te kunnen vervoeren en mochten wij het prachtige bedrag van € 486 in ontvangst nemen.
Dames van Golf & Country Club Herkenbosch hartelijk dank voor dit mooie initiatief, de warme belangstelling en de prachtige opbrengst van jullie goede doelen wedstrijd!

Overtollig IT materiaal Wonen Limburg levert ons € 3848 op

3 oktober 2013

IT materiaal dat bij Wonen Limburg overbodig of incourant was geraakt, is via de stichting ITdonations afgevoerd.
Door ITdonations is de opbrengst, het prachtige bedrag van € 3848, overgemaakt op de rekening van een door Wonen Limburg zelf gekozen goed doel, in dit geval Voedselbank Midden-Limburg.

Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorporatie, actief in de hele provincie en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant. Wonen Limburg is een woningcorporatie die niet de stenen, maar juist de mensen centraal stelt.
Logo, Wonen LimburgWonen Limburg beheert 24.000 woningen en maatschappelijk vastgoed in Limburg en heeft ruim 250 medewerkers.
Het hoofdkantoor staat in Roermond, daarnaast vindt u door heel Limburg buurtwinkels waar u eenvoudig terecht kunt. Zodat  gemakkelijk tegemoet kan worden gekomen aan uw wensen rondom huisvesting.

 

ITdonations is een onafhankelijke stichting met als doel het duurzaam en verantwoord afvoeren van IT apparatuur, GSM’s, PDA’s en smartphones waarbij de opbrengst naar een eigen gekozen goed doel gaat. Waarde waarmee anderen worden geholpen. Afvoeren via ITdonations is volkomen veilig door gegarandeerde dataverwijderingscertificaten. Tevens is een samenwerking met ITdonations een aanvulling op het MVO beleid en draagt bij aan het sociale en milieubewuste imago van een bedrijf.
ITdonations werkt internationaal en beperkt zich niet tot het ophalen van apparatuur alleen in Nederland.

Wandeling Jonge Kerk eindigt bij Voedselbank

11 juli 2013

Op zondagmorgen 7 juli maakten 45 leden van basisgroep Jonge Kerk een (zonnige) wandeling langs de Maasnielderbeek. Na afloop vielen ze bij onze voedselbank binnen voor koffie en vlaai.

De wandelaars werden ontvangen op dezelfde manier waarop we ook onze deelnemers op donderdagmiddag plegen te ontvangen. Afwijkend was dat deze “bezoekers” door de aanwezige bestuursleden van onze voedselbank aansluitend werden geïnformeerd over onze manier van werken, terwijl er ook gelegenheid was onze faciliteiten te bezichtigen en een pp-presentatie te aanschouwen.
Als dank voor de ontvangst ging men in letterlijke zin met de pet rond, waarbij het mooie bedrag van € 210 werd ingezameld.
Het bedrag werd op ons verzoek omgezet in macaroni, pastasaus en tomatensaus, wat vandaag werd “thuisbezorgd”.

Voor langere tijd zuivel dankzij Inner Wheel Roermond

20 juni 2013

Serviceclub Inner Wheel Roermond steunt ons de komende jaren met een donatie aan zuivelproducten van 250 stuks per maand. Dit als voortzetting en uitbreiding van een actie die al in 2012 startte.

Via verschillende acties werd het fraaie bedrag van € 6200 bijeen gebracht. De organisatie sprak met Plus Crombach in Sint Odiliënberg af dat voor dat bedrag (tegen gereduceerde prijs) onze voedselbank elke maand 250 stuks zuivelproducten (volle melk) zal worden geleverd, tot het bedrag volledig is besteed. We zijn daardoor voor langere tijd verzekerd van deze maandelijkse levering. Extra blij zijn we met dit feit, omdat zuivelproducten in ons “normale” aanbod nauwelijks voorkomen.
Vanmiddag werd door een delegatie van Inner Wheel symbolisch een cheque ter waarde van het genoemde bedrag overhandigd aan ons team.

InnerWheel

Uitstapje met Rederij de Corporaal

31 mei 2013

Onze jaarlijkse vrijwilligersactiviteit bestond dit jaar uit een drie uur durende vaartocht met het vlaggeschip “De Zuidplas” van Rederij de Corporaal, gecombineerd met een uitgebreid warm en koud buffet. De boottocht werd voorafgegaan door een stadswandeling met gids van anderhalf uur door historisch Roermond.

Jaarlijks is er een (bescheiden) post op de begroting voor een vrijwilligersactiviteit, als blijk van waardering voor de belangeloze inzet van onze vrijwilligers door het jaar heen. Door de afgelopen jaren zuinig te zijn en een gulle opstelling (in de vorm van een forse sponsorkorting) van Rederij de Corporaal, was het mogelijk dit jaar wat groter “uit te pakken”.
De activiteitencommissie (met Karin als kartrekker) verzorgde een perfecte avond, waarvan door alle aanwezige vrijwilligers volop werd genoten.

Heerezitting Remunj shopt voor voedselbank

25 april 2013

Stichting Heerezitting Remunj steunt onze voedselbank gedurende tien maanden met een maandelijkse donatie in natura.

De eerstkomende tien maanden zal op elke eerste woensdag van de maand een vertegenwoordiger van de stichting samen met een van onze bestuursleden inkopen gaan doen. Daarbij mag maandelijks voor een bedrag van € 500 worden besteed en kunnen wij zelf aangeven waar op dat moment het meest behoefte aan is. Door de inkopen op woensdag te doen, is het ook mogelijk desgewenst dagverse artikelen in te slaan die al de volgende dag kunnen worden uitgegeven.

In deze tijd, waarin de aanvragen voor een voedselpakket weer toenemen, is dit een prachtige aanvulling op ons “normale aanbod”, waarvoor wij Stichting Heerezitting Remunj bijzonder erkentelijk zijn.

Jan Linders filialen starten levering aan voedselbank

25 april 2013

Jan Linders vestigingen in ons werkgebied zijn gestart met het wekelijks  leveren van winkeloverschotten aan onze voedselbank.

Nadat eerder een proefperiode werd doorlopen met levering aan voedselbanken in Noord-Limburg, is met de centrale Jan Linders organisatie afgesproken dat ook in Midden-Limburg de aldaar gevestigde Jan Linders filialen aan de voedselbank gaan leveren.
Op 18 april is door ons gestart met het wekelijks ophalen van winkeloverschotten bij de Jan Linders supermarkten in Roggel, Haelen, Roermond-Donderberg en Herten. Binnenkort zal de levering nog worden uitgebreid met de winkels in Swalmen, Herkenbosch en Linne. Theoretisch liggen ook de filialen Ittervoort, Echt en Susteren nog binnen ons werkgebied, maar of dit, vooral logistiek, nog te “behappen” is, valt nog te bezien. Eerst gaan we ervaring opdoen met de huidige situatie.

Het spreekt voor zich dat we bijzonder ingenomen zijn met de samenwerking met deze grote Limburgse supermarktonderneming, “al 50 jaar het voordeel van het zuiden”.

Jan Linders DC-1

 

Dansfeest levert ons € 7500 op!

17 maart 2013

Tijdens het dansfeest White Spring Sensation op zaterdag 16 maart in de ECI Cultuurfabriek in Roermond, werd een bestuursdelegatie van onze voedselbank een cheque aangeboden van € 7500.

Het dansfeest werd georganiseerd door Ladies’ Circle en Ronde Tafel 74 Roermond. Een aantal landelijk bekende discjockeys, w.o. Gijs Staverman en DJ’s Cream,  gaven daarbij acte de présence.
De netto opbrengst, die het resultaat van 2012 ruim overtrof, werd gedoneerd aan een regionaal en een landelijk goed doel.
Als landelijk goed doel werd Stichting Jarige Job geselecteerd, een organisatie waar wij nauw mee samenwerken.
Met deze prachtige opbrengst ging ook bij onze vertegenwoordigers “het dak eraf”.

foto’s: PhotoCord Fotografie Roermond