Yearly Archives: 2016

Nieuwe voorzitter Voedselbank Midden-Limburg

1 september 2016

ger boereboomIn de bestuursvergadering van 29 augustus 2016 is Ger Boereboom benoemd tot nieuwe voorzitter van Voedselbank Midden-Limburg. Hij is daarmee de  opvolger van Herman Linssen, die de functie ad interim ruim een jaar bekleedde.

Ger is na zijn militaire diensttijd acht jaar werkzaam geweest bij de Gemeentepolitie Eindhoven. Daarna is hij gedurende een periode van ruim dertig jaar actief geweest in diverse managementfuncties bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en Essent.

Als vrijwilliger houdt hij zich bezig met buurtbemiddeling en is hij secretaris van de Ducati Club Nederland (Europa’s grootste motorclub met 3500 leden). Daarnaast probeert hij zich verdienstelijk te maken als zanger bij – en is hij voorzitter van – het koor “Les Amis du bon Coeur”.

Wij zijn er van overtuigd in Ger een prima bestuurder en voorzitter gevonden te hebben.

Voor de nieuwe bestuurssamenstelling en portefeuilleverdeling zie pagina organisatie

Nieuwe secretaris Voedselbank Midden-Limburg

3 mei 2016

jos van buelTijdens een bestuursvergadering op 2 mei 2016 is Jos van Buel geïnstalleerd als nieuwe secretaris van Voedselbank Midden-Limburg. Hij volgt daarmee Henk Vogel op, die ruim een jaar geleden zijn functie ter beschikking stelde.

Jos is, na een studie theologie, altijd werkzaam geweest in het onderwijs. Tijdens en na zijn werkzame leven is hij ook steeds  als vrijwilliger actief geweest. Hij beschikt, ook mede daardoor, over een uitgebreide bestuurlijke ervaring.
Wij zijn ervan overtuigd in Jos een prima bestuurder en secretaris te hebben gevonden, in het belang van vrijwilligers en deelnemers van onze voedselbank.

Voor de nieuwe bestuurssamenstelling en portefeuilleverdeling zie pagina organisatie.

Verse groenten via VriendenTuinen

28 april 2016

rondmeerzorgdragerij
Vandaag zijn afspraken gemaakt over toekomstige leveringen van verse groenten door de “VriendenTuinen” van de zorgboerderijen De Zorgdragerij in Roermond (Maalbroek) en Rondmeer in Heythuysen.

zorgboerenBeide zorgboerderijen zijn lid van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ), waarbij zo’n 60 Limburgse zorgboeren zijn aangesloten. Zorgboerderijen bieden o.a. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle tijdsbesteding.
VriendenTuinen zijn bedacht en opgezet door Stichting Landzijde samen met Stichting DOEN en de Voedselbanken in Regio Noord-Holland. Het initiatief werd vervolgens overgenomen door o.a. Stichting Vriendentuinen Achterhoek.
Inmiddels wordt het concept uitgerold over heel Nederland en profiteren een groot aantal voedselbanken van de samenwerking.

In een plezierig gesprek met Carla van Herten van CLZ en Maarten Ruesink van De Zorgdragerij zijn concrete afspraken gemaakt hoe de samenwerking in ons geval vorm zal gaan krijgen.
Op het land zijn de voorbereidingen inmiddels getroffen. O.a. uien, aardappelen, boontjes, bietjes en wortelen zijn gepoot of gezaaid.
Wij kijken reikhalzend uit naar de opbrengst!

Burgemeester van Roermond bezoekt Voedselbank

7 april 2016

dondersIn het kader van haar  kennismaking met plaatselijke organisaties en instellingen, bracht mevr. Rianne Donders, sinds 30 januari 2015 de nieuwe burgemeester van Roermond, vandaag een bezoek aan onze voedselbank.

Daarbij werd zij tijdens een uitgebreide rondleiding geïnformeerd over onze aanpak en faciliteiten en maakte zij kennis met aanwezige vrijwilligers.
In een daaropvolgend gesprek met bestuursleden werd inzicht gegeven in de werkwijze en organisatorische opzet van onze voedselbank. Ook de actuele problematiek, zoals huisvesting, kwam daarbij uitgebreid aan de orde.
Mevrouw Donders toonde zich zeer geïnteresseerd  en verzekerde ons van de steun en warme sympathie van het gemeentebestuur.

Donatie ALFA brouwerij

23 maart 2016

alfaVanmiddag werd bij de ALFA brouwerij in Schinnen een cheque van € 10.000 overhandigd aan de verzamelde Limburgse Voedselbanken.

?

De cheque werd uitgereikt door ALFA-directeur Harry Meens (m) en namens onze voedselbank dankbaar in ontvangst genomen door Ben Kamp (l), coördinator Verwerving & Logistiek, en penningmeester Jan de Jong (r). Het bedrag zal eerlijk worden verdeeld onder de zes Limburgse Voedselbanken.

Winkelacties opgeschort

29 februari 2016

plus2Voedselbank Midden-Limburg schort de inzamelingsacties bij supermarkten binnen haar werkgebied voorlopig op.

Redenen hiervoor zijn:

  • De dalende opbrengst van de winkelacties.
  • Het feit dat in toenemende mate negatieve reacties worden ontvangen van het winkelend publiek.
  • De daarmee verband houdende afname van de animo bij vrijwilligers om aan de acties mee te doen.
  • De toename van het reguliere aanbod van voedingsmiddelen, zowel van lokale toeleveranciers als vanuit het landelijk voedselbanken-circuit. Dit in combinatie met het (licht) dalende aantal personen dat van onze voedselbank gebruik maakt.

Wij danken eigenaren, personeelsleden en klanten van de supermarkten die de afgelopen jaren hun medewerking verleenden voor hun bijdragen en de vrijwilligers voor hun belangeloze inzet.

NIEUWE WEBSITE

26 februari 2016

statte-1websiteVandaag lanceren we een nieuwe website.

Qua inhoud is er niet zoveel veranderd, maar vormgeving en presentatie zijn meer eigentijds. Voor de bouw is gebruik gemaakt van actuele formats en nieuwe standaarden.

Met dank aan Eugène Verboeket en Patrick Eijkelhardt van Statte.nl