Yearly Archives: 2018

Kerstactie gedetineerden gevangenis Roermond

29 december 2018

In het kader van de decemberacties werd onze voedselbank verrast door een bijzondere actie van de gedetineerden in de gevangenis te Roermond.

Vlak voor de kerstdagen werden vele kratten met lang-houdbare producten door medewerkers van de gevangenis afgeleverd bij onze voedselbank.

De gedetineerden hadden deze artikelen speciaal voor de actie gekocht in de gevangeniswinkel.

      

Decemberacties 2018

29 december 2018

De maand december stond in het teken van het Sinterklaasfeest en de kerstacties.

De kinderen van de deelnemers van onze voedselbank werden  door Sinterklaas verrast met versnaperingen, die beschikbaar gesteld werden door de Chen-Si Foundation en chocoladeletters, die ons geschonken werden door Carwash Roermond.

Na het Sinterklaasfeest stond de maand december in het teken van de kerstacties. Op 8 december j.l. stonden veel vrijwilligers van de voedselbank klaar om bij de diverse filialen van Jan Linders Supermarkten voedselproducten in te zamelen in het kader van de actie L1 Samen voor de Voedselbank. Dit leverde maar liefst 11814 houdbare producten op. Ook mochten wij veel houdbare producten ontvangen van  Wonen Limburg  en de Jumbo Roel Heerschap Heel. Hartverwarmend waren de inzamelingsacties, die diverse basisscholen hebben gehouden om artikelen voor onze voedselbank in te zamelen.

Vlak voor de kerstdagen werden onze deelnemers verrast met een kerstpakket dat mogelijk gemaakt werd door Unilever, Mars, Dr.Oetker , Shell en NIBC. Tenslotte mochten onze deelnemers en hun kinderen nog een cadeautje uitzoeken. Deze cadeautjes werden speciaal voor de kerstdagen gemaakt door Patricia Saas en Herman Rijcks (foto).

Sluiting in verband met Kerstmis

29 november 2018

In verband met de Kerstdagen zijn wij op dinsdag 25 december 2018 en woensdag 26 december 2018 niet in staat om voldoende voedsel te verwerven voor voedseluitgifte in die week.

Daarom zullen wij op donderdag 27 december 2018 (uitgiftepunt Roermond) en op vrijdag 28 december 2018 (uitgiftepunt Heel)

GEEN UITGIFTE hebben.

Op donderdag 3 januari 2019 (uitgiftepunt Roermond) en vrijdag 4 januari 2019 (uitgiftepunt Heel) vindt er weer uitgifte plaats.

Kerstacties 2018

29 november 2018

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen kerst

KERSTACTIES

Ook dit jaar zijn er zowel landelijk als regionaal acties voor de voedselbanken. Van woensdag 5 december tot en met donderdag 13 december vindt de actie “L1 Samen voor de voedselbank” i.s.m. de regionale omroep L1 plaats.

Op zaterdag 8 december zullen vrijwilligers van de voedselbank bij de lokale supermarkten aanwezig zijn om lang houdbare levensmiddelen in ontvangst te nemen.

Verder doen wij een oproep aan mensen die een kerstpakket ontvangen, dit te delen met mensen die zo’n extraatje misschien nog meer nodig hebben. Dat kan door het pakket (of een deel daarvan) af te geven op onze locatie Charles Ruysstraat 84 te Roermond (zijstraat Bredeweg) in Roermond.

Hiervoor zijn wij op de volgende dagen en tijdstippen geopend:

zaterdag 22 december 2018, donderdag 27 december 2018, vrijdag 28 december 2018, zaterdag 29 december 2018 en donderdag 3 januari 2019.

Alle dagen  tussen 09:00 en 12:00 uur.

Op dit moment ontvangen ca. 200 gezinnen uit de regio wekelijks een voedselpakket.

De inhoud van de voedselpakketten wordt gratis ter beschikking gesteld, maar voor bv. logistiek en onderhoud worden wij geconfronteerd met aanzienlijke kosten.

Voor financiële donaties vermelden wij hierbij ons IBANnr: NL43RABO 0108 5545 03 ten name van Stichting Voedselbank Midden-Limburg te Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website: www.voedselbankmiddenlimburg.nl

Graag rekenen wij op uw betrokkenheid en steun.

Inzamelingsactie ARAG Rechtsbijstand Roermond

3 november 2018

In oktober 2018 hebben de medewerkers van ARAG Rechtsbijstand te Roermond een inzamelingsactie gehouden voor onze voedselbank.

Dit leverde voor de voedselbank 15 kratten met lang houdbare producten op. Gezien de toename van het aantal deelnemers aan de voedselbank, zijn dergelijke acties van enorm belang. Wij danken de medewerkers van ARAG Rechtsbijstand te Roermond voor hun fantastische bijdrage.

Nieuwe penningmeester

29 augustus 2018

In de bestuursvergadering van 13 augustus 2018 is Tineke Elshof benoemd tot nieuwe penningmeester van Voedselbank Midden-Limburg. Zij is daarmee de opvolger van Huub Tobben, die deze functie korte tijd bekleedde.

Tineke Elshof heeft een eigen administratiekantoor in Roermond. Haar kantoor is actief in de branche accountancy, belastingadvisering en administratie.

Wij zijn er van overtuigd in Tineke een prima penningmeester gevonden te hebben.
Voor de nieuwe bestuurssamenstelling en portefeuilleverdeling zie de pagina organisatie.

Persbericht samenwerking Zorgboerderijen/Vriendentuinen

31 juli 2018

PERSBERICHT

Samenwerking Voedselbank Midden-Limburg en Zorgboerderijen/Vriendentuinen

Het aantal mensen, dat een beroep moet doen op de Voedselbank Midden-Limburg neemt gestaag toe. In januari 2018 waren er 62 gezinnen uit Midden-Limburg, die een beroep deden op hulp van de voedselbank. Op dit moment is dat aantal gestegen naar 130 gezinnen.

De voedselbank ontvangt van diverse bedrijven verse producten, maar gezien de toename van het aantal gezinnen, dat een beroep doet op hulp van de voedselbank, is uitbreiding van het aantal leveranciers noodzakelijk.

Al sinds 2016 ontvangt de voedselbank verse producten van de Vriendentuinen. In de Vriendentuinen werken cliënten van zorgboerderijen en vrijwilligers samen om voldoende vers voedsel voor de voedselbanken in de regio te produceren.

Verse groenten en fruit is voor iedereen belangrijk. Iedere dag. Maar niet iedereen kan dat betalen. Daarom zijn de Vriendentuinen er. Zij zorgen, dat de voedselbank verse groenten, fruit en eieren krijgen. Zo kunnen ook mensen, die te weinig geld hebben toch deze voedingsmiddelen eten.

In de Vriendentuinen werken mensen met een beperking en die vinden met dit werk weer hun plek in de maatschappij. Dit is een project waar heel veel mensen baat bij hebben.

Vriendentuinen wil nog veel meer mensen helpen, die onder de armoedegrens leven en tegelijkertijd mensen met een beperking een goede dagbesteding bieden. Er kunnen nog veel meer Vriendentuinen bij.

Voor de voedselbank is het bestaan van de Vriendentuinen van enorm belang. Door wekelijks verse groenten en fruit aan te leveren, kan de voedselbank de deelnemers niet alleen voorzien van producten, die langer houdbaar zijn, maar ook de broodnodige verse producten kunnen dan nog meer deel uitmaken van het voedselpakket, dat gratis aan de deelnemers beschikbaar wordt gesteld.

Op basis van de ervaringen heeft de voedselbank aan de zorgboerderijen laten weten welke producten het meest noodzakelijk zijn.

Beide organisaties zijn blij met deze wijze van samenwerking. Voor de voedselbank betekent dit dat zij op nog meer verse producten kunnen rekenen. De zorgboerderijen kunnen op deze wijze voor hun deelnemers een betekenisvolle daginvulling creëren.

Wanneer er zorgboerderijen of particulieren zijn, die een steentje bij willen dragen aan de versproductie voor de voedselbank via Vriendentuinen kunnen zij contact opnemen met Meike Windhausen via het e-mailadres maarten@dezorgdragerij.nl

Juli  2018

Postbus 2341
6040 DB Roermond
0475 – 76 91 46 (secretariaat)

www.voedselbankmiddenlimburg.nl

Cheque Clubkas Campagne 2018

6 juni 2018

Op 5 juni 2018 vond de uitreiking van de Cheque Clubkas Campagne 2018 van de Rabobank Roermond-Echt plaats. De voedselbank mocht een cheque van € 915,72 in ontvangst nemen.

Wij bedanken de Rabobank Roermond-Echt en al hun leden die een stem uitgebracht hebben op Voedselbank Midden-Limburg.

Opknapbeurt tuin Voedselbank

6 juni 2018

Onze voedselbank is nu een paar maanden aan de slag in het vernieuwde pand aan de Charles Ruysstraat te Roermond en wij kunnen stellen dat wij, bestuur, onze vrijwilligers en zeker ook onze deelnemers, zich thuis voelen in het vernieuwde pand.

Een bijzonder punt van aandacht is het onderhoud van de tuin rondom het pand.

Er hebben reeds wat werkzaamheden plaatsgevonden, maar in deze periode, waarin alles groeit en bloeit is dat onvoldoende.
De tuin moest stevig aangepakt worden, maar daarbij waren we afhankelijk van derden.

Daarom was de voedselbank ongelooflijk blij met het aanbod, dat wij kregen van het Citaverde-College Hoveniersopleiding te Roermond.
Op woensdag 30 mei jongstleden heeft een groep van 17 studenten van het Citaverde-College, Hoveniersopleiding  onder begeleiding van hun docent(en) de tuin onder handen genomen. Zij hadden daarvoor de hele dag uitgetrokken.

Voor de studenten een prachtige manier om hun opgedane kennis praktisch te vertalen en zo als hoveniersopleiding ook onbaatzuchtig actief te zijn binnen het sociale domein van onze stad. Voor de voedselbank een buitenkans om het opschonen van de tuin gerealiseerd te krijgen.

Geweldig om te zien en mee te maken hoe een groep jonge studenten zich belangeloos inzette voor de zwakkere plekken in de samenleving. Petje af!

De voedselbank dankt het Citaverde-College Hoveniersopleiding, hun studenten en Cox Hoveniers voor de geweldige hulp en inzet.

  OUDE SITUATIE                                                                                 NIEUWE SITUATIE

       

Koninklijke Onderscheiding

29 april 2018

Op 26 april 2018 heeft onze secretaris Jos van Buel een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij werd Ridder in de orde van Oranje Nassau. Het lintje werd door Burgemeester Donders opgespeld. Jos kreeg zijn onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij diverse organisaties. Denk hierbij aan het vice-voorzitterschap van het Kerkbestuur van de parochie Kapel in ’t Zand, en diverse andere bestuursfuncties, o.a. bij onze voedselbank. Wij feliciteren Jos met deze mooie onderscheiding.