Yearly Archives: 2018

Nieuwe penningmeester

29 augustus 2018

In de bestuursvergadering van 13 augustus 2018 is Tineke Elshof benoemd tot nieuwe penningmeester van Voedselbank Midden-Limburg. Zij is daarmee de opvolger van Huub Tobben, die deze functie korte tijd bekleedde.

Tineke Elshof heeft een eigen administratiekantoor in Roermond. Haar kantoor is actief in de branche accountancy, belastingadvisering en administratie.

Wij zijn er van overtuigd in Tineke een prima penningmeester gevonden te hebben.
Voor de nieuwe bestuurssamenstelling en portefeuilleverdeling zie de pagina organisatie.

Persbericht samenwerking Zorgboerderijen/Vriendentuinen

31 juli 2018

PERSBERICHT

Samenwerking Voedselbank Midden-Limburg en Zorgboerderijen/Vriendentuinen

Het aantal mensen, dat een beroep moet doen op de Voedselbank Midden-Limburg neemt gestaag toe. In januari 2018 waren er 62 gezinnen uit Midden-Limburg, die een beroep deden op hulp van de voedselbank. Op dit moment is dat aantal gestegen naar 130 gezinnen.

De voedselbank ontvangt van diverse bedrijven verse producten, maar gezien de toename van het aantal gezinnen, dat een beroep doet op hulp van de voedselbank, is uitbreiding van het aantal leveranciers noodzakelijk.

Al sinds 2016 ontvangt de voedselbank verse producten van de Vriendentuinen. In de Vriendentuinen werken cliënten van zorgboerderijen en vrijwilligers samen om voldoende vers voedsel voor de voedselbanken in de regio te produceren.

Verse groenten en fruit is voor iedereen belangrijk. Iedere dag. Maar niet iedereen kan dat betalen. Daarom zijn de Vriendentuinen er. Zij zorgen, dat de voedselbank verse groenten, fruit en eieren krijgen. Zo kunnen ook mensen, die te weinig geld hebben toch deze voedingsmiddelen eten.

In de Vriendentuinen werken mensen met een beperking en die vinden met dit werk weer hun plek in de maatschappij. Dit is een project waar heel veel mensen baat bij hebben.

Vriendentuinen wil nog veel meer mensen helpen, die onder de armoedegrens leven en tegelijkertijd mensen met een beperking een goede dagbesteding bieden. Er kunnen nog veel meer Vriendentuinen bij.

Voor de voedselbank is het bestaan van de Vriendentuinen van enorm belang. Door wekelijks verse groenten en fruit aan te leveren, kan de voedselbank de deelnemers niet alleen voorzien van producten, die langer houdbaar zijn, maar ook de broodnodige verse producten kunnen dan nog meer deel uitmaken van het voedselpakket, dat gratis aan de deelnemers beschikbaar wordt gesteld.

Op basis van de ervaringen heeft de voedselbank aan de zorgboerderijen laten weten welke producten het meest noodzakelijk zijn.

Beide organisaties zijn blij met deze wijze van samenwerking. Voor de voedselbank betekent dit dat zij op nog meer verse producten kunnen rekenen. De zorgboerderijen kunnen op deze wijze voor hun deelnemers een betekenisvolle daginvulling creëren.

Wanneer er zorgboerderijen of particulieren zijn, die een steentje bij willen dragen aan de versproductie voor de voedselbank via Vriendentuinen kunnen zij contact opnemen met Meike Windhausen via het e-mailadres maarten@dezorgdragerij.nl

Juli  2018

Postbus 2341
6040 DB Roermond
0475 – 76 91 46 (secretariaat)

www.voedselbankmiddenlimburg.nl

Cheque Clubkas Campagne 2018

6 juni 2018

Op 5 juni 2018 vond de uitreiking van de Cheque Clubkas Campagne 2018 van de Rabobank Roermond-Echt plaats. De voedselbank mocht een cheque van € 915,72 in ontvangst nemen.

Wij bedanken de Rabobank Roermond-Echt en al hun leden die een stem uitgebracht hebben op Voedselbank Midden-Limburg.

Opknapbeurt tuin Voedselbank

6 juni 2018

Onze voedselbank is nu een paar maanden aan de slag in het vernieuwde pand aan de Charles Ruysstraat te Roermond en wij kunnen stellen dat wij, bestuur, onze vrijwilligers en zeker ook onze deelnemers, zich thuis voelen in het vernieuwde pand.

Een bijzonder punt van aandacht is het onderhoud van de tuin rondom het pand.

Er hebben reeds wat werkzaamheden plaatsgevonden, maar in deze periode, waarin alles groeit en bloeit is dat onvoldoende.
De tuin moest stevig aangepakt worden, maar daarbij waren we afhankelijk van derden.

Daarom was de voedselbank ongelooflijk blij met het aanbod, dat wij kregen van het Citaverde-College Hoveniersopleiding te Roermond.
Op woensdag 30 mei jongstleden heeft een groep van 17 studenten van het Citaverde-College, Hoveniersopleiding  onder begeleiding van hun docent(en) de tuin onder handen genomen. Zij hadden daarvoor de hele dag uitgetrokken.

Voor de studenten een prachtige manier om hun opgedane kennis praktisch te vertalen en zo als hoveniersopleiding ook onbaatzuchtig actief te zijn binnen het sociale domein van onze stad. Voor de voedselbank een buitenkans om het opschonen van de tuin gerealiseerd te krijgen.

Geweldig om te zien en mee te maken hoe een groep jonge studenten zich belangeloos inzette voor de zwakkere plekken in de samenleving. Petje af!

De voedselbank dankt het Citaverde-College Hoveniersopleiding, hun studenten en Cox Hoveniers voor de geweldige hulp en inzet.

  OUDE SITUATIE                                                                                 NIEUWE SITUATIE

       

Koninklijke Onderscheiding

29 april 2018

Op 26 april 2018 heeft onze secretaris Jos van Buel een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij werd Ridder in de orde van Oranje Nassau. Het lintje werd door Burgemeester Donders opgespeld. Jos kreeg zijn onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij diverse organisaties. Denk hierbij aan het vice-voorzitterschap van het Kerkbestuur van de parochie Kapel in ’t Zand, en diverse andere bestuursfuncties, o.a. bij onze voedselbank. Wij feliciteren Jos met deze mooie onderscheiding.

WIJZIGING UITGIFTEDAG

6 april 2018

Donderdag 10 mei 2018 is de voedselbank gesloten in verband met Hemelvaartsdag. Daarom wordt de uitgiftedag verplaatst naar

WOENSDAG  9 MEI 2018

Opening nieuwe Voedselbank Midden-Limburg

16 maart 2018

Op 16 maart werd de nieuwe locatie van Voedselbank Midden-Limburg aan de Charles Ruysstraat 84 te Roermond officieel geopend door de wethouder Marianne Smitsmans.

De gasten werden allereerst op een ludieke wijze ontvangen door leden van de Speelgroep Kapel, waarna zij konden genieten van een kop koffie en een stukje vlaai.

Na een welkomstwoord van de voorzitter Ger Boereboom, waarbij hij Marianne Smitsmans bedankte voor haar inzet om de nieuwe locatie geschikt te maken voor Voedselbank Midden-Limburg, gaf secretaris Jos van Buel een overzicht van de verbouwing van het pand.

Daarna was het woord aan Marianne Smitsmans. Zij was ontzettend blij met het resultaat en bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet.

Na het officiële gedeelte was er gelegenheid voor een rondgang langs de diverse lokalen en het magazijn en werden de gasten verwend met een drankje en een hapje.

Foto’s Maartje van Berkel

        

      

       

Verjaardagsgeld voor voedselbank

16 maart 2018

Nikki Hermans werd op 24 februari 10 jaar en in plaats van cadeautjes, vroeg zij voor haar kinderfeestje aan alle kinderen geld.

Tijdens haar kinderfeestje is zij toen samen met alle andere kinderen inkopen gaan doen voor de voedselbank en vervolgens heeft zij het voedselpakket aangeboden aan Voedselbank Midden-Limburg.

Nikki, heel erg bedankt. Voedselbank Midden-Limburg is heel erg blij met dit initiatief, waaruit toch weer blijkt dat ook de jeugd maatschappelijk betrokken is.

  

Verhuizing naar nieuwe locatie

10 maart 2018

Op 10 maart 2018 is het dan eindelijk zover. De grote verhuizing van Voedselbank Midden-Limburg naar de nieuwe locatie aan de Charles Ruysstraat 84 in Roermond is een feit.

Naast de eigen vrijwilligers van de voedselbank was ook een grote groep jongeren bereid zich in te zetten voor het goede doel.

Leden van De Ronde Tafel 74 Roermond alsmede medewerkers van Rik Dieteren Woningontruiming en Verhuizingen hebben samen met een groot aantal vrienden de handen uit de mouwen gestoken.

 

Na een warme lunch was de klus rond een uur of drie geklaard.