Yearly Archives: 2020

Dank aan alle gemeenten, bedrijven, scholen, instellingen, politieke partijen en particulieren, die ons in 2020 (financieel) ondersteunden

30 december 2020

Het jaar 2020 nadert weer zijn einde. Voor onze voedselbank opnieuw een bewogen jaar met veel uitdagingen. Dat werd mede veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus. Deze uitbraak noopte ons de bedrijfsprocessen aan te passen om toch alle gezinnen, die onze hulp zo broodnodig hebben te helpen. Het aantal gezinnen, dat een beroep moest doen op hulp van onze voedselbank steeg het afgelopen jaar explosief. Op 1 januari 2020 mochten wij 217 gezinnen in Midden-Limburg onze hulp aanbieden. Op 31 december 2020 was dit aantal gestegen naar 311 gezinnen. Een stijging van maar liefst 43%. Als gevolg hiervan was een van onze grootste zorgen om voldoende voedsel voor onze deelnemers te vergaren. Veel mensen hebben ons gedurende het gehele jaar geholpen om voedsel in te zamelen. Daarnaast ontvingen wij het afgelopen jaar van de gemeenten, veel bedrijven, instellingen en particulieren eenmalig, meerdere keren of zelfs maandelijks een financiële gift. Voor dat geld konden wij, indien noodzakelijk, producten kopen. Het lukt ons niet altijd om al deze mensen persoonlijk te bedanken. Vaak zijn het anonieme schenkers of beschikken wij niet over een adres.

Namens het bestuur en de vrijwilligers van de voedselbank, maar vooral namens onze deelnemende gezinnen, bedanken wij U heel hartelijk voor de fantastische hartverwarmende bijdragen.

Opbrengst vijfde Remunjse Whatapp Kwis

28 december 2020

Vlak voor de Kerstdagen werd door Sabien Perey en Peter Bonekamp de vijfde Remunjse Whatsapp Kwis gehouden. Opnieuw ging de opbrengst (2021,22 euro) naar onze voedselbank. In totaal mochten wij 6155,05 euro ontvangen. Sabien en Peter bedankt voor jullie initiatief en het mooie resultaat.

Spontane actie leerlingen Grescollege

20 december 2020

Dankzij een spontane actie van leerlingen en leerkrachten van het Grescollege in Reuver mochten wij vrijdag 18 december vele mooie producten en een cheque van 1000,– euro in ontvangst nemen.

Heel hartelijk bedankt

Verwarring over miljoenensteun aan voedselbanken

18 december 2020

Garantstelling van rijksoverheid in geval van extreme groei en voedseltekorten bij de voedselbanken

Houten, 17 december 2020

De publicatie in de Trouw van 17 december en bij de NOS heeft bij diverse mensen tot verwarring geleid. Wij vinden dit vervelend en willen de situatie graag duidelijk uiteenzetten.

De rijksoverheid stelt voor volgend jaar een vangnet van 4 miljoen euro voor de voedselbanken beschikbaar. Dat geld mag alleen met toestemming van de rijksoverheid besteed worden om voedsel van te laten kopen, als er door de verwachte toename van het aantal klanten door de economische crisis onvoldoende voedsel beschikbaar is. Anders gezegd: als er dan bij de voedselbanken geen voedseltekorten ontstaan, gaat het geld weer terug naar de rijksoverheid!

Bij het uitbreken van de coronacrisis begin dit jaar was ook sprake van een vangnet van 4 miljoen euro voor het geval alle voedselbanken dicht moesten en de klanten toch eten moesten hebben. Voedselbanken hoefden gelukkig geen gebruik van dit vangnet te maken, omdat het lukte de door corona gesloten voedselbanken en distributiecentra weer open te krijgen. Deze 4 miljoen euro, die dus niet is uitgegeven, is precies hetzelfde geld als hierboven beschreven en dat nu voor het komende jaar wederom beschikbaar wordt gesteld als dat nodig is.

Het totale bedrag van het vangnet om volgend jaar voedsel van te kopen, als dat nodig is, bedraagt 5 miljoen euro. Namelijk de zojuist genoemde 4 miljoen euro plus een miljoen van het Europees Sociaal Fonds. De verwachting is dat uit dit fonds de komende 7 jaar elk jaar één miljoen euro voor de voedselbanken beschikbaar komt als dat nodig is.  De waarde van het voedsel in de pakketten die de voedselbanken nu al verspreiden is ruim 1 miljoen euro per week.

De toegezegde subsidie van de overheid is uitsluitend bedoeld om er voedsel van te kopen als dat volgend jaar nodig is en dus niet voor de kosten die nodig zijn voor het samenstellen en distribueren van voedselpakketten; zoals huisvesting, transportmiddelen, brandstof en voedselveiligheid.

Het geld dat nu met de missie van 538 wordt opgehaald is hard nodig om deze kosten (5 euro per pakket) van de 172 voedselbanken en 10 distributiecentra te kunnen betalen

Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers, niemand wordt door ons betaald.

Geweldige actie van BC Broekhin

14 december 2020

Vandaag werd het resultaat van de inzamelingsactie door docenten en leerlingen van BC Broekhin overgedragen aan de voorzitter van onze voedselbank. ML5 was aanwezig om de overdracht te filmen en interviews af te nemen van leerlingen, initiatiefnemers en onze voorzitter.
Daarbij werd tevens een cheque ter waarde van € 3.000,- overhandigd. Van dit geld kan de voedselbank in de loop van komend jaar verse producten zoals vlees, vis en groenten kopen, allemaal voor onze deelnemers.

Een aantal leerlingen hebben kaartjes met lieve kerstwensen bij de pakketten gevoegd, bedoeld om onze deelnemers een hart onder de riem te steken. Wat een mooi initiatief.

Wij zijn ontzettend blij met de grote hoeveelheid lang-houdbare producten voor onze deelnemers. We hebben 125 kratten en drie pallets met o.a. soep, melk, macaroni en spaghetti in ons magazijn kunnen opslaan. Het was een top-actie.

Gratis kerstbomen van Tuincentrum “Roermond-Zuid”

11 december 2020

OP 10 december jl. is Jan-Nick van der Broek de kerstbomen komen afleveren, die Tuincentrum “Roermond-Zuid” ter beschikking heeft gesteld voor de deelnemers van Voedselbank Midden-Limburg in Roermond. Bedankt voor deze geste.

Actie Zorgcentrum Roncalli/Proteion Roermond

10 december 2020

Medewerkers van Zorgcentrum Roncalli/Proteion in Roermond hebben een inzameling van lang-houdbare producten gehouden voor Voedselbank Midden-Limburg. Het resultaat van deze inzameling werd vandaag overhandigd aan de voedselbank. Heel erg bedankt voor deze actie. We kunnen de producten heel goed gebruiken voor de gezinnen die deelnemen aan de voedselbank.

Mondkapjes voor gezinnen voedselbank

8 december 2020

De gemeente Roermond stelt voor alle aan onze voedselbank deelnemende gezinnen in de gemeente Roermond mondkapjes ter beschikking.

Op 7 december overhandigde wethouder Marianne Smitsmans de mondkapjes aan onze voorzitter.

Bouwmaat steunt Voedselbank Midden-Limburg met € 1.500,-

8 december 2020

Omdat Bouwmaat Roermond zich realiseert dat in Roermond veel gezinnen het moeilijk hebben en door corona steeds meer mensen een beroep moeten doen op de voedselbank, overhandigde deze week Luc van Cruchten van Bouwmaat Roermond aan Ger Boereboom, voorzitter van Voedselbank Midden-Limburg een check van € 1.500,-. Luc van Cruchten zegt: ‘Wij willen de mensen uit onze directe omgeving die het moeilijk hebben iets extra’s geven voor de Kerst.’

De actie van Bouwmaat Roermond staat niet op zichzelf. BME Bouwmaten Nederland BV exploiteert 16 Bouwmaat vestigingen in Nederland. Op al deze vestigingen in Nederland wordt er deze week door Bouwmaat een dergelijke check overhandigd aan de lokale voedselbank. Totaal doneert Bouwmaat maar liefst € 25.000,-!

Inzamelingsactie Connect College in Echt

4 december 2020

Ook dit jaar heeft het Connect College in Echt in oktober weer contact opgenomen met Voedselbank Midden-Limburg om te bespreken of de leerlingen van leerjaar 3 in het kader van het profielvak Dienstverlening & Producten projectmatig een inzamelingsactie lang-houdbare producten voor de voedselbank konden opstarten. De leerlingen van het profielvak Zorg & Welzijn wilden graag lekkernijen maken voor de kinderen van onze deelnemers.

Na de herfstvakantie zijn de leerlingen fanatiek aan de slag gegaan.    
Op 4 december werd het resultaat bekend gemaakt en het was hartverwarmend om te zien hoeveel producten deze scholieren bij elkaar hebben gebracht. Totaal konden de vrijwilligers van de voedselbank 60 kratten met producten mee naar de voedselbank nemen. Alsmede 250 kilogram aardappelen.  
Een fantastisch resultaat en wij kunnen weer een hele tijd vooruit om gezinnen die het wat minder hebben, te helpen.