Yearly Archives: 2020

Dank voor de vele financiële donaties i.v.m. coronavirus

27 april 2020

In deze bijzondere  tijd ontvangen wij helaas minder voedsel van de supermarkten. Hierdoor dreigt er een enorm tekort aan voedsel voor onze gezinnen. Mensen, die onze hulp hard nodig hebben. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel acties er door inwoners binnen onze regio opgezet worden om de voedselbank te helpen.

Een paar voorbeelden willen wij niet onvermeld laten.

Drie vriendinnen, Femke Rademakers, Laura Janssens en Jamie Wilms, die samen een whatsapp-actie opzetten en meer dan € 1400,00 inzamelen.

Twee kinderen, die lege flessen inzamelen en daarmee producten voor onze voedselbank kopen. (zie foto, waarbij om privacyredenen de gezichten onherkenbaar gemaakt zijn).

Sportverenigingen, die hun kantinevoorraad doneren aan de voedselbank.

Een vriendenclub, die een whatsapp-kwis houdt  met als resultaat een cheque ter waarde van € 1023,11 voor onze voedselbank.

Daarnaast ontvangen wij veel financiële donaties van bedrijven, organisaties en instellingen.

Met deze donaties zijn wij in staat om extra voedsel in te kopen. Helaas is het niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, omdat wij wel over namen, maar niet over adressen beschikken. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor deze prachtige donaties.

CBF keurmerk voor Voedselbanken Nederland

22 april 2020

CBF keurmerk voor Voedselbanken Nederland. Goed nieuws! Voedselbanken Nederland is half maart door het CBF erkend als goed doel. Daar zijn wij toch een beetje trots op. Een pluim aan alle vrijwilligers die bijdragen aan deze erkenning. Voedselbanken Nederland is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.

SVC2000 sponsort de voedselbank

18 april 2020

2 auto’s vol die SVC2000 vandaag heeft gedoneerd aan onze voedselbank. Vol met hun voorraad die ze zelf niet kunnen verkopen.

Speciaal afgeleverd door de toekomstig voorzitter en vicevoorzitter van SVC200!

Heel erg bedankt.

Honderden kilo’s appels en peren gedoneerd

8 april 2020

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond en Hermans Groenten en Fruit uit Herten verrasten onze voedselbank op 7 april met 300 kilo appels en peren. Hiermee kunnen wij de komende twee weken onze deelnemers van vers fruit voorzien.

Geweldige actie door koks van restaurants in Roermond en Haelen

28 maart 2020

Op het moment, dat restaurants hun deuren moesten sluiten i.v.m. het coronavirus  werd onze voedselbank verrast door veel restauranthouders, die verse voedselproducten aan onze voedselbank doneerden. Veel van deze producten werden direct uitgegeven aan onze deelnemers, maar er bleef nog een grote verscheidenheid van verse producten over.

Hartverwarmend was dan ook een actie van drie koks in onze regio, die spontaan hun hulp aanboden.

Zij toverden de verse producten, die tegen de houdbaarheidsdatum aanliepen, om tot zeer smaakvolle gerechten in de vorm van kant en klare meeneemmaaltijden. Onze deelnemers ontvangen naast hun normale wekelijkse voedselpakket ook verse tomatensoep, chili con carne, desserts en andere gerechten. Ook de komende weken, zolang als de restaurants gesloten zijn, blijven zij zich inzetten voor onze voedselbank.

Dank aan Thomas de Roeper, Rob Reijnen en Joe Carmody, koks van restaurant Kasteel Aldenghoor te Haelen en restaurant Nu Nautilus te Roermond.

Ook de overige personeelsleden van restaurant Nu Nautilus o.l.v. Shelina Martina staken ons de helpende hand toe door actief te ondersteunen en te zorgen voor take-away-bakjes.

Dank voor dit geweldige initiatief!!!

Nieuwe maatregelen i.v.m. coronavirus

20 maart 2020

Maatregelen i.v.m. coronavirus

Eerder deze week hebben wij onderstaande bericht op onze website geplaatst.

“I.v.m. het coronavirus zijn wij genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen.

Allereerst een aantal adviezen:

– alle vrijwilligers en deelnemers, die koorts en/of luchtwegklachten hebben, worden verzocht om niet naar de voedselbank te komen.

– alle vrijwilligers en deelnemers, die last hebben van kortademigheid en/of hoesten, worden eveneens verzocht niet naar de voedselbank te komen.

– alle vrijwilligers en deelnemers, die in contact zijn geweest met door het coronavirus besmette personen worden ook verzocht niet naar de voedselbank te komen.

– wij verzoeken onze deelnemers en vrijwilligers zich te houden aan de algemene hygiëneregels van het RIVM t.a.v. handen wassen, niezen en hoesten alsmede het houden van afstand van elkaar.

Daarnaast hebben wij de volgende besluiten genomen:

Allereerst hebben wij besloten om de uitgifte van voedsel kleinschaliger te organiseren. In onze voedselbank te Roermond hebben wij de openingstijden verruimd, zodat wij meer deelnemers verspreid over de dag van een voedselpakket kunnen voorzien. Voor de uitgiftepunten in Pey-Echt, Posterholt, Heel en Baexem zal, indien noodzakelijk, een soortgelijke maatregel genomen worden.

Ook zal onze koffiecorner in Roermond voorlopig gesloten blijven

Daarmee voorkomen wij, dat grote groepen mensen op de diverse uitgiftepunten aanwezig zijn. Hoe minder het aantal mensen, hoe lager het besmettingsrisico.

Wij hopen met deze maatregelen bij te kunnen dragen aan het voorkomen van een verdere uitbraak van het coronavirus.

Indien meerdere maatregelen noodzakelijk zijn, zullen vrijwilligers en deelnemers daarover geïnformeerd worden.”

De afgelopen week hebben wij deze nieuwe werkwijze toegepast en wij kunnen stellen, dat het, dankzij de hulp van onze vrijwilligers, die soms hele dagen voor ons in de weer waren, gelukt is om 245 gezinnen van voedsel te voorzien.

Voor de deelnemers, die normaal gesproken gebruik maken van ons uitgiftepunt van de Stichting Menswel aan het Chatelainplein 31 te Pey-Echt geldt, dat deze vestiging i.v.m. het coronavirus tijdelijk gesloten is. Deze deelnemers kunnen tot nader order terecht in het pand van Talenthouse, Diepstraat 3C te Echt. De openingstijden zijn ongewijzigd, namelijk op woensdag van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Ons grootste zorgpunt op dit moment is dat wij over voldoende voedsel kunnen beschikken. Veel supermarkten waar wij iedere week producten van ontvangen, delen ons nu mee, dat zij geen voedsel voor ons hebben. Dit is onder meer het gevolg van het hamstergedrag. Wel hebben wij de afgelopen week heel veel verse producten ontvangen en opgehaald bij restaurants. Dat zijn overigens wel goederen, die één of twee weken houdbaar zijn, maar wij zijn er ongelooflijk blij mee. Maar hoe dan ook, de stellingen in ons magazijn raken langzaam leeg en het zal een hele uitdaging worden om voldoende voedsel te krijgen. 

Maatregelen i.v.m. coronavirus

14 maart 2020

Maatregelen i.v.m. coronavirus

I.v.m. het coronavirus zijn wij genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen.

Allereerst een aantal adviezen:

– alle vrijwilligers en deelnemers, die koorts en/of luchtwegklachten hebben, worden verzocht om niet naar de voedselbank te komen.

– alle vrijwilligers en deelnemers, die last hebben van kortademigheid en/of hoesten, worden eveneens verzocht niet naar de voedselbank te komen.

– alle vrijwilligers en deelnemers, die in contact zijn geweest met door het coronavirus besmette personen worden ook verzocht niet naar de voedselbank te komen.

– wij verzoeken onze deelnemers en vrijwilligers zich te houden aan de algemene hygiëneregels van het RIVM t.a.v. handen wassen, niezen en hoesten alsmede het houden van afstand van elkaar.

Daarnaast hebben wij de volgende besluiten genomen:

Allereerst hebben wij besloten om de uitgifte van voedsel kleinschaliger te organiseren. In onze voedselbank te Roermond hebben wij de openingstijden verruimd, zodat wij meer deelnemers verspreid over de dag van een voedselpakket kunnen voorzien. Voor de uitgiftepunten in Pey-Echt, Posterholt, Heel en Baexem zal, indien noodzakelijk, een soortgelijke maatregel genomen worden.

Ook zal onze koffiecorner in Roermond voorlopig gesloten blijven

Daarmee voorkomen wij, dat grote groepen mensen op de diverse uitgiftepunten aanwezig zijn. Hoe minder het aantal mensen, hoe lager het besmettingsrisico.

Wij hopen met deze maatregelen bij te kunnen dragen aan het voorkomen van een verdere uitbraak van het coronavirus.

Indien meerdere maatregelen noodzakelijk zijn, zullen vrijwilligers en deelnemers daarover geïnformeerd worden.

Geweldige gift van VSO de Ortolaan

25 februari 2020

Op 7 februari jl. organiseerde VSO de Ortolaan te Roermond in het kader van een projectweek een markthal in hun school. De leerlingen kochten zelf voedsel in bij een supermarkt. Dat voedsel werd door hen bereid en dezelfde dag verkocht in de markthal. De opbrengst van deze dag werd door de leerlingen gedoneerd aan onze voedselbank.

Op 18 februari brachten een aantal leerlingen een bezoek aan de voedselbank. Na een rondleiding mocht een van onze vrijwilligers een cheque ter waarde van € 334,75 in ontvangst nemen.

Een fantastische actie, waar wij ontzettend blij mee zijn.

Voedselbank Midden-Limburg opent vierde uitgiftepunt

17 februari 2020

Op 5 maart 2020 opent onze voedselbank een vierde uitgiftepunt.

De deelnemers van de voedselbank uit de gemeente Leudal ontvangen dan een voedselpakket vanuit de parochiezaal van de Johannes de Doperkerk, die gelegen is aan het Mgr. Kierkelsplein 19, 6095 BK Baexem.

De realisatie van dit uitgiftepunt is tot stand gekomen na intensief en constructief overleg tussen de gemeente Leudal, de parochie Johannes de Doper in Baexem, de werkgroep Dianico en de voedselbank Midden-Limburg.

Het uitgiftepunt in Baexem wordt op zaterdag 29 februari 2020 om 11.00 uur officieel geopend. Tijdens de officiële opening zal de bisschop van Roermond, Mgr. Smeets, de uitgifteruimte inzegenen.

Voedselbank Midden-Limburg beschikt thans naast de vestiging in Roermond over vier uitgiftepunten, namelijk in Heel (voor de gemeente Maasgouw), Pey-Echt (voor de gemeente Echt-Susteren),  Posterholt (voor de gemeente Roerdalen) en Baexem (voor de gemeente Leudal).

Wereldwinkel Roermond verrast onze voedselbank met geweldige gift

15 februari 2020

Op 17 november 2018 sloot de Wereldwinkel in Roermond zijn deuren. De Stichting Wereldwinkel Roermond bestaat echter nog steeds. De afgelopen week verraste de Stichting Wereldwinkel Roermond ons met een fantastische gift. Gedurende één jaar kan de voedselbank op kosten van de Wereldwinkel bij de Waar-winkel in Roermond per maand voor een bedrag van € 1000,00 lang-houdbare voedingsproducten uitzoeken. De Waar-winkel is gevestigd in de Roersingelpassage 24 te Roermond en zij verkopen mooie duurzame en fairtrade cadeaus. Ook de ondernemer van de Waar-winkel, Josine Keijsers, heeft toegezegd een gift aan de voedselbank te doen.

Een geweldig initiatief, waar wij ongelooflijk blij mee zijn. Op deze wijze kunnen ook de deelnemers van de voedselbank kennis maken met fairtrade voedingsmiddelen.