Yearly Archives: 2021

BEDANKT

30 december 2021

Het jaar 2021 nadert zijn einde. De kerstdagen hebben wij inmiddels achter de rug en nu even tijd om terug te kijken. Het jaar 2021 was voor onze voedselbank opnieuw een bewogen jaar. Het coronavirus hield ons wederom in de greep en keer op keer was het nodig om maatregelen te nemen. Dankzij de fantastische inzet van onze 97 vrijwilligers is het gelukt om iedere week een goed gevuld voedselpakket aan onze gezinnen aan te bieden.

Het aantal gezinnen in Midden-Limburg, dat aangewezen was op onze hulp, daalde in 2021 licht. Voor 2022 verwachten wij weer een lichte stijging, mede veroorzaakt door de hoge energielasten.

De maand december stond in het teken van de inzameling van lang houdbare producten. Producten, die wij in de loop van 2022 hard nodig hebben.

De opbrengst van producten tijdens de inzamelingsdag op 11 december j.l. bij de supermarkten was licht teleurstellend. Dat werd mede veroorzaakt door het feit, dat wij i.v.m. het coronavirus geen vrijwilligers bij de supermarkten konden inzetten.

Echter, dit werd ruimschoots gecompenseerd door de geweldige acties, die, ieder op hun eigen wijze, gehouden werden door leden van de PvdA, afdelingen Roermond, Echt-Susteren en Roerdalen.

Daarnaast hebben leerlingen en docenten van het BC Broekhin, het ROER College Schöndeln, het Nt2 Mundium College, het Gresscollege, Gilde Opleidingen, Scholengemeenschap Sint Ursula, het Connect College en Niekée ons op een fantastische manier geholpen.

En last but not least de geweldige actie, die o.l.v. de oud-prins van carnavalsvereniging De Kwekkerte in Linne, Tim Suntjens, op zaterdag 18 december gehouden werd. 165 kratten met producten voor onze voedselbank was het resultaat.

In zijn totaliteit mochten wij 930 kratten boordevol lang houdbare producten in ontvangst nemen. In één woord fantastisch!!!!

Daarnaast ontvingen wij het afgelopen jaar van de gemeenten Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Leudal een (waarderings) subsidie.

Naast alle acties, die op onze website al aandacht hebben gekregen, vermelden wij graag dat wij van veel bedrijven, instellingen en particulieren eenmalig, meerdere keren of zelfs maandelijks een financiële gift in ontvangst mochten nemen. Voor dat geld konden wij, indien noodzakelijk, voedsel inkopen. Het lukt ons helaas niet altijd om al deze mensen persoonlijk te bedanken. Vaak zijn het anonieme schenkers of beschikken wij niet over een adres.

Tot slot bedanken wij alle winkeliers, die ons gedurende het jaar van voedsel hebben voorzien en alle bedrijven, die hun diensten kosteloos aangeboden hebben.

Namens het bestuur en de vrijwilligers van de voedselbank, maar vooral namens onze deelnemende gezinnen, bedanken wij U heel hartelijk voor de hartverwarmende bijdragen.

Ger BoereboomVoorzitter

Stichting Voedselbank Midden-Limburg

Kerstcadeautjes voor kinderen van de voedselbank

17 december 2021

Patricia Saas en Herman Rijcks zorgen al vele jaren
in de decembermaand voor cadeautjes voor de kinderen van onze voedselbank. Ook dit jaar op 16 december hebben ze weer groots uitgepakt en alle cadeaus in de grote vergaderzaal uitgestald. Vaders, moeders, grootouders en natuurlijk de kinderen mochten allemaal een cadeau uitzoeken. Aan het eind van de dag was er nog maar weinig over. Patricia en Herman hebben beloofd ook volgend jaar weer in actie te komen voor de kinderen. Dan vieren we hun tienjarig jubileum.

Speelgoed voor kinderen van de voedselbank

15 december 2021

Myrthe Maassen en Demi Sillekens hebben zich ingespannen om voor de kinderen van de voedselbank speelgoed in te zamelen, zodat er voor deze kinderen met Kerstmis een kadootje onder de kerstboom ligt.

Myrthe en Demi, heel erg bedankt en weet dat er veel kinderen plezier aan zullen beleven. Jullie zijn toppers.

Kerstbomen voor onze deelnemers

15 december 2021

Op 15 december heeft Jan-Nick van der Broek van Groencentrum Roermond-Zuid aan deelnemers van onze voedselbank die dat graag wilden, kerstbomen gratis ter beschikking gesteld. Ook de kerstman stak de handen uit de mouwen en hij wenste alle deelnemers en vrijwilligers fijne feestdagen.

Inzamelactie Leerlingen Connect College in Echt

11 december 2021

Ook dit jaar heeft het Connect College in Echt in oktober weer contact opgenomen met Voedselbank Midden-Limburg om te bespreken of de leerlingen van leerjaar 3 in het kader van het profielvak Dienstverlening & Producten projectmatig een inzamelingsactie lang-houdbare producten voor de voedselbank konden opstarten. De leerlingen van het profielvak Zorg & Welzijn wilden graag lekkernijen maken voor de kinderen van onze deelnemers.

Na de herfstvakantie zijn de leerlingen fanatiek aan de slag gegaan.    
Op 10 december werd het resultaat bekend gemaakt en het was hartverwarmend om te zien hoeveel producten deze scholieren bij elkaar hebben gebracht. Dit jaar was het vanwege corona en de geldende lockdown extra moeilijk om producten te verzamelen en daarom is het juist zo bijzonder om te zien hoeveel er ingezameld is. Een bijzonder dankwoord van de voorzitter vanwege deze geweldige prestatie.

Donatie van de Stichting Ad Arbitrium Nostrum

8 december 2021

Onze voedselbank heeft een donatie van 500 euro ontvangen van de Stichting Ad Arbitrium Nostrum.

Deze stichting stelt als doel het uitvoeren en ondersteunen van projecten op sociaal, cultureel en sportief gebied in de ruimste zin, zonder winstoogmerk.

Broederschap Ad Arbitrium Nostrum ontwikkelt in ‘t Marisse-Kranenbrook in de gemeente Pey-Echt, in samenwerking met de gemeente Echt-Susteren ’t Laevesbos. De opbrengsten van dit project hebben een donatie opgeleverd voor onze voedselbank. Hartelijk dank voor deze donatie. De voedselbank zal het geld geheel ten goede doen komen aan onze deelnemers, die wij wekelijks voorzien van een voedselpakket.

Inzamelingsactie op zaterdag 11 december

6 december 2021

Inzamelingsactie lang houdbare voedselproducten bij de supermarkten

Op zaterdag 11 december a.s. houden 24 supermarkten in onze regio een grote inzamelingsactie van lang houdbare voedselproducten voor onze voedselbank.

De gestage groei van het aantal deelnemende gezinnen aan de voedselbank zet, mede door de aanhoudende coronapandemie, nog steeds door. Deze week ontvangen bijna 300 gezinnen in onze regio een voedselpakket. En wij verwachten de komende maanden, mede als gevolg van de hoge energieprijzen, nog een flinke aanwas van het aantal gezinnen.

Op dit moment kampen wij met een groot tekort aan lang houdbare voedselproducten (koffie, thee, suiker, pastas en pastasauzen, groenten in blik, soep in blik etc.)

Onze hoop is dan ook gevestigd op deze jaarlijkse inzamelingsactie van voedsel bij de supermarkten op 11 december a.s. Wij waren van plan net als twee jaar geleden om onze vrijwilligers en andere organisaties, die ons in voorgaande jaren geholpen hebben, op zaterdag 11 december bij de supermarkten in te zetten om de actie van de voedselbank aan te bevelen en folders uit te reiken.  Echter, opnieuw gooit het coronavirus enigszins roet in het eten. Om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken, zien wij ervan af om onze vrijwilligers en andere hulptroepen in te zetten. Wij zijn ontzettend blij met de toezegging van de supermarkten om de inzamelingsactie onder de aandacht van het winkelend publiek te brengen.

Wij hopen, dat wij veel lang houdbare producten mogen ontvangen.

Alvast heel veel dank daarvoor!

Geslaagde speelgoedactie

26 november 2021

Hella Hendriks heeft het initiatief genomen om voor de kinderen van de voedselbank speelgoed in te zamelen. Aan haar oproep is door veel mensen gehoor gegeven en op donderdag 25 november heeft zij 3 pallets met kinderspeelgoed naar onze voedselbank gebracht. Zo veel speelgoed, mooi verpakt en van uitstekende kwaliteit, daar had niemand op gerekend.

En we mogen ook Pepijn niet vergeten, die een hele tas met nieuwe knuffels kwam brengen.

Nu kunnen we alle kinderen van de voedselbank verwennen. Volgende week mogen de ouders cadeautjes voor hun kinderen uitzoeken. Niet alleen bij de uitgifte in Roermond, maar ook op de uitgiftepunten in Roerdalen, Maasgouw, Echt-Susteren en Leudal.

Alle gulle gevers, ongelooflijk bedankt!

Rabobank Club Support actie

12 november 2021

De Rabobank Club Support Actie heeft voor de Stichting Voedselbank Midden-Limburg een bedrag van € 855,58 opgebracht.

Wij danken alle leden van de Rabobank die op onze stichting gestemd hebben.