Acties

Op deze pagina melden wij acties die wij zelf organiseren, naast acties die voor ons georganiseerd worden en waar wij achterstaan.
Bij initiatieven waarbij u daar aan twijfelt, kunt u met ons contact opnemen via telefoon 0475-769146 of e-mail secretariaat@voedselbankmiddenlimburg.nl
Hebt u iets aan te bieden kiest u dan voor de pagina

Voedsel aanbieden  06-13668275

Douwe Egberts waardepunten

In samenwerking met Lionscubs in heel Nederland zamelen de Nederlandse voedselbanken DE-punten in, die door Douwe Egberts worden omgezet in pakken koffie. Deze actie heeft sinds de start in 2016 al 441.000 pakken koffie opgeleverd.

Ook wij doen (zelfstandig) aan deze actie mee. Uw DE-punten nemen wij graag in ontvangst, het hele jaar door.