Financiële donaties

Afbeeldingsresultaat voor donatie buttonVoor PARTICULIEREN is er een drietal mogelijkheden om ons financieel te ondersteunen:

Onder het motto “Ik sluit mijn ogen niet voor armoede en help de Voedselbank” bent u al met een vaste periodieke bijdrage van € 3 per maand donateur van Voedselbank Midden-Limburg. Andere bedragen en termijnen zijn ook mogelijk.
U kunt zich hiervoor aanmelden via een Machtigingsformulier particulieren 2020-11.

Ook éénmalige financiële bijdragen worden natuurlijk zeer gewaardeerd. Een dergelijke bijdrage kunt u storten op rekening IBAN NL43 RABO 0108 5545 03 t.n.v. Stichting Voedselbank Midden-Limburg te Roermond. Hierbij komt het bedrag volledig, zonder kosten, tot onze beschikking.

Tenslotte is het mogelijk (zo u wilt anoniem) online te doneren via de online donatie module (hierbij wordt max. 5% aan kosten ingehouden).

Online doneren? Klik dan op het pictogram hieronder.

Afbeeldingsresultaat voor donatie button

BEDRIJVEN zijn vooral belangrijk voor ons als leverancier van gratis voedsel dat niet meer verkocht kan worden maar veilig is voor consumptie. Maar natuurlijk is ook van bedrijven een financiële donatie, in welke vorm dan ook, van harte welkom. Meld u aan via het Donatieformulier bedrijven 2020-11
Zo ’n bijdrage kunt u storten op rekening IBAN NL43 RABO 0108 5545 03 t.n.v. Stichting Voedselbank Midden-Limburg – Postbus 2341 – 6040 DB Roermond.
Als tegenprestatie kunnen wij u aanbieden een vermelding van uw bedrijfsnaam of logo met koppeling naar uw eigen website, op onze website.

Voor inlichtingen belt u 0475-769146