Kengetallen

2018 Samenstelling deelnemers voedselbank

 2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014   2015 2016  2017 
huishoudens/personen per 01/01 130/377 160/468 135/361 115/242 115/200 130/267 144/311 131/260  108/240 76/178
aanvragen  162  155  172  189  171  203  210  121  117 107
waarvan toegekend  136  125  131  144  139  166  168  93  82 65
uitstroom  106  150  151  144  124  152  181  116  114 73
huishoudens/personen per 31/12  160/468  135/361  115/242  115/200  130/267  144/311  131/260  108/240  76/178 68/131
waarvan  kinderen < 18 jaar  –  –  – 60 99  124 94  98  77 44
verstrekte pakketten 6964 7708 6307 6098 6042 6967 7355 5744  4651  3937

 Statistische informatie per 31-12-2017: