Organisatie

Stichting Voedselbank Midden-Limburg is, met voorzitter, secretaris en penningmeester als bestuurders (gezamenlijk bevoegd), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (uittreksel_handelsregister_12059740).
De stichting is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en onderschrijven daarmee de  uitgangspunten, doelstellingen en integriteitscode van de vereniging.

Bestuur Functie Portefeuille
Ger Boereboom Voorzitter Communicatie en public relations
Jos van Buel Secretaris Administratieve organisatie, subsidies en huisvesting
Tineke Elshof Penningmeester Financiën 
Ben Kamp Lid Voedselveiligheid
Management en Ondersteuning Functie Portefeuille
Harry Bouvrie Lid Coördinator cluster Intake & Begeleiding
Nico Robbertz Lid Coördinator cluster Verwerving & Logistiek
Daisy Ackema Lid Coördinator Opvang & Uitgifte Roermond
Marga Moberts Lid Coördinator Opvang & Uitgifte Regio
Lilly Boereboom Lid Backoffice

Zie ook het organogram:  Organogram VBML 2-2020

Voedselbank Midden-Limburg heeft een vertrouwenspersoon in haar geledingen. We hebben Cathelijne Schouten, advocaat en mediator, bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Zie hiervoor: Vertrouwenspersoon VBML

Afbeeldingsresultaat voor samenwerken

Het totale vrijwilligersteam van onze voedselbank bestaat uit ca. 97 personen, die verdeeld zijn over de clusters Bestuur & Ondersteuning, Intake & Begeleiding,  Verwerving & Logistiek en Opvang & Uitgifte.

Vrijwilligers

Voedselbanken zijn zonder uitzondering vrijwilligersorganisaties. Dat geldt dus ook voor iedereen die een bijdrage levert aan het werk van Stichting Voedselbank Midden-Limburg.
Onze vrijwilligers ontvangen in geen enkele vorm een beloning. Daardoor kan alles wat bij onze organisatie binnenkomt, geld en goederen, worden besteed aan de twee doelen van de voedselbank, het bestrijden van armoede en het voorkomen van verspilling. Keer op keer blijkt dat dit veel goodwill oplevert van partijen waar de voedselbank vooral van afhankelijk is, zoals leveranciers van voedingsmiddelen, donateurs en subsidieverleners.
Vrijwilligers bieden zich vaak aan op grond van hun emotionele binding met het doel van onze organisatie, in ieder geval niet om reden van beloning, positie of vooruitzichten, zoals dat bij betaalde arbeid wel het geval is. Hun beloning is dan ook vooral een emotionele. Dit gegeven speelt een grote rol bij de aansturing van de organisatie, die niet kan worden gebaseerd op de traditionele principes van de hiërarchie.

In een vrijwilligersorganisatie bestaat ook de neiging tot autonomie. De meeste mensen komen slechts een paar uur per week bij de voedselbank werken. Er is daardoor weinig tijd om met elkaar te praten, met name tussen de verschillende disciplines.
Daarom is er in onze organisatie extra aandacht nodig voor communicatie en overleg. En om te voorkomen dat diezelfde neiging tot autonomie leidt tot gebrek aan samenhang in het werk is er ook extra aandacht nodig voor structuur en verdeling van verantwoordelijkheden.

Zie ook de Vrijwilligersovereenkomst JUNI 2020