Organisatie

Stichting Voedselbank Midden-Limburg is, met voorzitter, secretaris en penningmeester als bestuurders (gezamenlijk bevoegd), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (12059740).
De stichting is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Bestuur Functie Portefeuille
Ger Boereboom voorzitter communicatie en public relations
Jos van Buel secretaris administratieve organisatie, subsidies en huisvesting
Tineke Elshof penningmeester Financiën 
Lilly Derikx
lid coördinator cluster Intake & Begeleiding
Piet Dehing lid coördinator cluster Verwerving & Logistiek
Marijke Smeets
lid coördinator cluster Opvang & Uitgifte
Ben Kamp lid coördinator Voedselveiligheid

Afbeeldingsresultaat voor samenwerken

 

Het totale vrijwilligersteam van onze voedselbank bestaat uit ca. 40 personen, die verdeeld zijn over de clusters Bestuur & Ondersteuning, Intake & Begeleiding,  Verwerving & Logistiek en Opvang & Uitgifte.

Vrijwilligers

Voedselbanken zijn zonder uitzondering vrijwilligersorganisaties. Dat geldt dus ook voor iedereen die een bijdrage levert aan het werk van Stichting Voedselbank Midden-Limburg.
Onze vrijwilligers ontvangen in geen enkele vorm een beloning en houden niets voor zichzelf. Daardoor kan alles wat bij onze organisatie binnenkomt, geld en goederen, worden besteed aan de twee doelen van de voedselbank, het bestrijden van armoede en het voorkomen van verspilling. Keer op keer blijkt dat dit veel goodwill oplevert van partijen waar de voedselbank vooral van afhankelijk is, zoals leveranciers van voedingsmiddelen, donateurs en subsidieverleners.
Daarbij moet worden opgemerkt dat het uitsluitend werken met vrijwilligers niet altijd eenvoudig is. Moeilijkheden kunnen zich voordoen bij het vinden (en binden) van competente mensen op alle niveaus. In het geval van functies waarbij er sprake is van een direct contact met de klant, zijn vrijwilligers meestal niet moeilijk te vinden. Anders ligt dat met functies meer op afstand van de klant.

Vrijwilligers bieden zich vaak aan op grond van hun emotionele binding met het doel van onze organisatie, in ieder geval niet om reden van beloning, positie of vooruitzichten, zoals dat bij betaalde arbeid wel het geval is. Hun beloning is dan ook vooral een emotionele. Dit gegeven speelt een grote rol bij de aansturing van de organisatie, die niet kan worden gebaseerd op de traditionele principes van de hiërarchie.

In een vrijwilligersorganisatie bestaat ook de neiging tot autonomie. De meeste mensen komen slechts een paar uur per week bij de voedselbank werken. Er is daardoor weinig tijd om met elkaar te praten, met name tussen de verschillende disciplines.
Daarom is er in onze organisatie extra aandacht nodig voor communicatie en overleg. En om te voorkomen dat diezelfde neiging tot autonomie leidt tot gebrek aan samenhang in het werk is er ook extra aandacht nodig voor structuur en verdeling van verantwoordelijkheden.

Zie ook de Vrijwilligersovereenkomst april 2018 en de  vrijwilligersovereenkomst – bijlage