Voedsel & Donaties

pppEen charitatieve instelling als Stichting Voedselbank Midden-Limburg, die louter uit vrijwilligers bestaat, is voor haar bedrijfsvoering en exploitatie, naast overheidssubsidies, vooral afhankelijk van de materiële en immateriële bijdragen uit het bedrijfsleven en de particuliere sector.

Kijk wat onze ANBI-status fiscaal voor u als donateur kan betekenen.

Wij doen dan ook een dringend beroep op bedrijven, instellingen en particulieren om onze voedselbank waar mogelijk te ondersteunen door het leveren van bruikbare goederen, het verlenen van gratis of gereduceerde diensten, of het verstrekken van een financiële donatie.

Zie voor de mogelijkheden de rubrieken in het submenu: