WIJZIGING UITGIFTEDAG

6 april 2018

Donderdag 10 mei 2018 is de voedselbank gesloten in verband met Hemelvaartsdag. Daarom wordt de uitgiftedag verplaatst naar

WOENSDAG  9 MEI 2018