De voedselbank start volgende week met uitdelen van Ik-Denk-Aan-Jou steunpakketjes aan ouderen in armoede van 65+. In Nederland leven naar schatting ruim 400.000 ouderen rond het sociaal minimum. Met de steunpakketjes, die verkregen worden via het Armoedefonds steken hulporganisaties de ouderen deze winter een hart onder de riem.

“De impact van armoede op ouderen is extra groot, omdat zij nauwelijks zicht hebben op financiële verbetering en een sociale kring van familie en vrienden vaak ontbreekt”, aldus Irene Verspeek van het Armoedefonds.

Het Armoedefonds ziet dat de groep ouderen die financieel in de knel komt steeds groter wordt. De stijgende prijzen voor energie en levensmiddelen spelen hierbij een rol. In totaal gaat het Armoedefonds met behulp van 160 lokale hulporganisaties in Nederland, waaronder Voedselbank Midden-Limburg deze winter 7.500 steunpakketten uitdelen.

Meer informatie over deze actie en de mogelijkheden om een bijdrage te leveren vind je op www.armoedefonds.nl