ANBI status

 

Wij zijn door de belastingdienst erkend als ANBI.

Wat betekent ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke of charitatieve instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangemerkt.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Wat zijn de fiscale voordelen voor U?

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften aan die instelling van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Voedselbank Midden-Limburg zal u ter bevestiging van uw gift een factuur of een verklaring m.b.t. die gift verstrekken.

Meer informatie zie: www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl

Het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen vindt u hier

Ons meest recente jaarverslag vindt u hier