Bestuur & Management

Stichting Voedselbank Midden-Limburg is, met voorzitter, secretaris en penningmeester als bestuurders (gezamenlijk bevoegd), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het Kamer van Koophandel nummer: 12059740.

De stichting is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en onderschrijven daarmee de uitgangspunten, doelstellingen en integriteitscode van de vereniging.

Het totale vrijwilligersteam van onze voedselbank bestaat uit ca. 124 personen, die verdeeld zijn over de clusters Bestuur & Ondersteuning, Intake & Begeleiding,  Verwerving & Logistiek en Opvang & Uitgifte.

Wie zitten er in het bestuur & management

 

Bestuur Functie
Marieke Schreinemachers Voorzitter
Mieke Moons Secretaris
Tineke Elshof 1e Penningmeester
Management & Ondersteuning Functie
Jeanet Jansen van Rosendaal Coördinator Intake & Begeleiding
Nico Robbertz Coördinator Logistiek
Marijke Smeets Coördinator Opvang & UItgifte Roermond
Henk Straus Coördinator Opvang & Uitgifte Regio
Hannelore van Kaam 2e penningmeester
Ben Kamp Functionaris Voedselveiligheid & Hygiëne
Wim Puts Functionaris Verwerving
Cyrille Puts Adviseur

Vertrouwenspersoon

Voedselbank Midden-Limburg heeft een vertrouwenspersoon in haar geledingen. We hebben Cathelijne Schouten, advocaat en mediator, bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Zie hiervoor: Vertrouwenspersoon VBML

Vrijwilligers

Voedselbanken zijn zonder uitzondering vrijwilligersorganisaties. Dat geldt dus ook voor iedereen die een bijdrage levert aan het werk van Stichting Voedselbank Midden-Limburg.

Onze vrijwilligers ontvangen in geen enkele vorm een beloning. Daardoor kan alles wat bij onze organisatie binnenkomt, geld en goederen, worden besteed aan de twee doelen van de voedselbank, het bestrijden van armoede en het voorkomen van verspilling. Keer op keer blijkt dat dit veel goodwill oplevert van partijen waar de voedselbank vooral van afhankelijk is, zoals leveranciers van voedingsmiddelen, donateurs en subsidieverleners.

Vrijwilligers bieden zich vaak aan op grond van hun emotionele binding met het doel van onze organisatie, in ieder geval niet om reden van beloning, positie of vooruitzichten, zoals dat bij betaalde arbeid wel het geval is. Hun beloning is dan ook vooral een emotionele. Dit gegeven speelt een grote rol bij de aansturing van de organisatie, die niet kan worden gebaseerd op de traditionele principes van de hiërarchie.

In een vrijwilligersorganisatie bestaat ook de neiging tot autonomie. De meeste mensen komen slechts een paar uur per week bij de voedselbank werken. Er is daardoor weinig tijd om met elkaar te praten, met name tussen de verschillende disciplines.

Daarom is er in onze organisatie extra aandacht nodig voor communicatie en overleg. En om te voorkomen dat diezelfde neiging tot autonomie leidt tot gebrek aan samenhang in het werk is er ook extra aandacht nodig voor structuur en verdeling van verantwoordelijkheden.