Voedsel aanbieden

 

Bedrijven

Voor de inhoud van de voedselpakketten zijn wij grotendeels afhankelijk van het midden- en kleinbedrijf als leverancier van gratis voedsel dat niet meer verkocht kan worden maar veilig is voor consumptie. Bijvoorbeeld omdat de houdbaarheidsdatum nadert, de verpakking beschadigd is, er verkeerd is geëtiketteerd of wanneer er sprake is van winkeldochters.

Bij de behandeling en de uitgifte van de betreffende goederen werken we volgens de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit voor charitatieve en vrijwilligersorganisaties, infoblad 76. We hebben daarbij de beschikking over voldoende koel- en vriescapaciteit en gekoeld transport. De voedseluitgifte vindt op maandagmiddag (Maasgouw), dinsdagmiddag (Roerdalen), woensdagmiddag (Echt-Susteren) en donderdagmiddag (Roermond en Leudal) plaats. Leveranciers wordt gevraagd hiermee zo mogelijk rekening te houden bij het aanbieden van versproducten.

Het laten vernietigen of verwerken van voedseloverschotten is vaak duurder dan weggeven aan de voedselbank.
Bedrijven kunnen hun gedoneerde goederen bovendien kapitaliseren en fiscaal als gift aanmerken. Hulp aan de voedselbank sluit ook aan bij de filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hebt u iets aan te bieden, stuur dan een bericht naar logistiek@voedselbankml.nl of u belt 0475 – 336 333 keuzetoets 3.
Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken over de levering.

 

Particulieren

Ook particulieren kunnen ons helpen. Hulp in natura in de vorm van voedingsmiddelen is altijd van harte welkom.
Ook als u thuis nog levensmiddelen hebt staan die u niet meer gebruikt, waarvan de verpakking ongeopend is kunt u die doneren aan de voedselbank.

U kunt uw goederen vanaf maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur afgeven op ons vestigingsadres Charles Ruysstraat 84 in Roermond.

Als afgeven een probleem is, de tijden schikken u niet, of u heeft vragen, neem dan contact op met 0475 – 336 333 keuzetoets 3.