Kom ik in aanmerking voor een voedselpakket? 

Vanaf 1 januari 2024 geldt als toelatingsnorm een vrij besteedbaar inkomen dat minder bedraagt dan:
– een basisbedrag per huishouden van € 200 / maand, verhoogd met
– een bedrag per inwonend gezinslid van € 115 / maand.

Het basisbedrag per huishouden is bedoeld voor de kosten die niet of nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal gezinsleden en die door ons niet als vaste lasten worden meegenomen (huisdieren, krant, tuin, klein onderhoud etc.)

Voorwaarden voor toelating en deelname zijn verder:
– zelfstandig wonen inclusief kookvoorziening;
– wekelijks het voedselpakket kunnen (laten) ophalen bij het verdeelpunt;
– zich beschikbaar stellen voor (her)beoordeling de toegewezen intake medewerker van de voedselbank.

Randvoorwaarde voor deelname is ook dat voluit wordt meegewerkt om de probleemsituatie op te lossen of te verbeteren en de achterliggende oorzaken aan te pakken. De voedselhulp wordt namelijk niet langer dan strikt noodzakelijk en in principe voor drie jaar geboden. Enige uitzondering hierop is de situatie dat de deelnemer in een schuldhulptraject zit waarvan de einddatum vastligt. In dat geval wordt de voedselhulp, mits aan alle andere toelatingseisen wordt voldaan, eenmalig verlengd tot die einddatum.

Bij toelating wordt de deelnemers een exemplaar van het op schrift gestelde deelnemersreglement uitgereikt. Zie Algemeen Deelnemersreglement

Daarbij wordt de nieuwe deelnemer verzocht een toestemmingsformulier te tekenen voor het inwinnen van relevante informatie en wordt gestart met het aanleggen van een persoonlijk dossier.

Deelnemers van Voedselbank Midden-Limburg kunnen ook gebruik maken van de diensten van Kledingbank Limburg in Maasbracht