Coördinator Opvang & Uitgifte Regio

Kom jij ons team versterken als vrijwilliger bij Voedselbank Midden Limburg? Wij hebben behoefte aan enthousiaste vrijwilligers die zich willen bezig houden met coördineren van de inzet van vrijwilligers op de uitgifte punten en het behartigen van de belangen van de vrijwilligers en deelnemers.

Als vrijwilliger bij Voedselbank Midden-Limburg maak je deel uit van een enthousiast team van zo’n 90 vrijwilligers.

Voor de activiteiten die je verricht wordt geen vergoeding verstrekt. Wel is er sprake van:

N

Een onkostenvergoedingsregeling voor werkelijk gemaakte kosten

N

Een collectieve vrijwilligersverzekering voor ongevallen, schade/verlies en aansprakelijkheid.

uur per week ben je met deze functie bezig

Wat doe je als medewerker verwerving

>

Je bent de schakel tussen de VBML en de Uitdeelpunten

>

Je bent de schakel tussen, dan wel het aanspreekpunt voor, de organisatie die de ruimte afstaat voor de VBML activiteiten en de VBML

>

Je coördineert alle werkzaamheden ten behoeve van het uitgeven van voedselpakketten (en andere relevante producten / informatie ) aan de door de VBML geaccepteerde deelnemers

>

Je begeleidt de vrijwilligers van het uitdeelpunt

>

Je verricht de werkzaamheden volgens de procedures van de VBML en kent het handboek Voedselveiligheid van VBNL

>

Je bent bepalend voor een positieve sfeer in het uitdeelpunt; is daar het gezicht van de VBML

>

Je mag alles delegeren en bent verantwoordelijk voor het uitdeelpunt

>

Regelt de ontvangst van de chauffeurs met de voedselkratten, koelboxen en eventuele overige goederen

>

Alle voorbereidingen (doen) treffen voor de uitgifte van voedsel (de fysieke ruimte, producten, lijsten etc.)

>

Je zorgt voor voldoende vrijwilligers en stuurt hen aan

>

De uitgiftepunten vertegenwoordigen in het managementoverleg

>

Is (telefonisch) aanspreekbaar voor de deelnemers en de mensen in de omgeving van het uitgiftepunt

>

Beheren van de ruimte volgens de voorschriften en afspraken met de eigenaar

Je profiel

Positieve reacties van dankbare deelnemers

Gezelligheid in een enthousiast team vrijwilligers

Inlichtingen

p

Voor verdere informatie, zie deze website.

p

Vragen en reacties via secretariaat@voedselbankml.nl