Tijdens een aangenaam onderhoud werd op woensdagmorgen 15-10-2008 door een bestuursdelegatie van Voedselbank Midden-Limburg aan vestigingsdirecteur Peter Tunnisen van de Sociale Verzekeringsbank Roermond een ingelijste dankbetuiging overhandigd voor de door twee teams van de SVB voor de Voedselbank gevoerde acties.
(zie ook nieuwsitem van 06-06-2008)

Toegezegd werd dat de dankbetuiging een mooie centrale plaats binnen het SVB-gebouw zal krijgen. De beide teams en overige betrokkenen zal onze dank, ook mondeling, nogmaals worden overgebracht.