Drukke decembermaand 2009

Bij voedselbank Midden-Limburg bruist het deze maand van de activiteiten! Woensdag 2 december werd voor de kinderen van de deelnemers een zeer geslaagd Sinterklaasfeest georganiseerd. Met dank aan Sinterklaas (in topvorm), Stichting Speelkr8 en een groot aantal...

Huisvestingssubsidie van Gemeente Roermond

Gisteren heeft de gemeenteraad van Roermond tijdens de begrotingsbehandeling 2010 unaniem een amendement aangenomen dat onze voedselbank een huisvestingssubsidie toekent. Het raadsbreed ondersteunde voorstel gaat uit van een jaarlijkse bijdrage in de huur en...

Nieuw meubilair voor Voedselbank

Zo’n jaar geleden kwamen we in het bezit van 14 kantinetafels en 56 bijpassende stoelen. Deze kantine-inventaris werd geschonken door Audax in Gilze, waar het meubilair overtollig werd bij een renovatie. Een jaar lang hebben we dit meubilair in opslag gehad in...

Voorzitterschap Voedselbank Midden-Limburg

Met ingang van vandaag heeft dhr. Herman Linssen zijn functie van voorzitter van Stichting Voedselbank Midden-Limburg neergelegd. Dhr. Linssen was medeoprichter van onze stichting en bekleedde het voorzitterschap vanaf de oprichting. Belangrijkste reden van dit...

Zomerpakket “Het balkon van Limburg”

In de week van 13 tot 17 juli werden luisteraars van het L1 radioprogramma “Het balkon  van Limburg” opgeroepen mee te werken aan het samenstellen van een zomerpakket  voor onze voedselbank. De bedoeling was speciaal voor de kinderen van onze deelnemers  iets extra’s...