Kerstactie Voedselbank Midden-Limburg

Ook dit jaar zijn er zowel landelijk als regionaal weer acties voor de voedselbanken. Daarnaast blijft het echter ook mogelijk de lokale voedselbank rechtstreeks te ondersteunen. Voedselbank Midden-Limburg doet een oproep aan personen die een kerstpakket ontvangen,...

Verhuizing Voedselbank Midden-Limburg

Voedselbank Midden-Limburg gaat verhuizen. Begin 2018 gaat de voedselbank het inmiddels vertrouwde pand Marijkezaal, Gebroek 12 te Roermond verlaten . Vanaf dat moment is de voedselbank gevestigd aan de Charles Ruysstraat 84 te Roermond. Na maanden van intensief...

Berichtgeving herhuisvesting

In de Roermond-editie van dagblad De Limburger is afgelopen zaterdag een artikeltje opgenomen over de herhuisvesting van Voedselbank Midden-Limburg. De inhoud van dit bericht is op zijn minst voorbarig. Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen m.b.t. de...

Bezoek groep 6 basisschool De Steenen Brug

Op 8 juni jl. bracht groep 6 van basisschool De Steenen Brug uit Roermond een bezoek aan onze Voedselbank. Enige maanden geleden heeft deze school acties opgezet om geld in te zamelen voor de voedselbank. Op 8 juni was het zover.  Ongeveer 25 leerlingen van groep 6...

Nieuwe penningmeester Voedselbank Midden-Limburg

In de bestuursvergadering van 13 maart 2017 is Huub Tobben benoemd tot nieuwe penningmeester van Voedselbank Midden-Limburg. Hij is daarmee de opvolger van Jan de Jong, die deze functie gedurende een reeks van jaren bekleedde. Jan de Jong had aangegeven na acht jaar...