Met ingang van 1 april j.l. wordt door Voedselbank Midden-Limburg voor de intake- en deelnemersregistratie gebruik gemaakt van het online registratiepakket Voedselbank.nu

Dit softwarepakket, dat geproduceerd is – en ondersteund wordt – door ASolutions, wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle voedselbanken die zijn aangesloten bij  Voedselbanken Nederland.
Inmiddels maakt de overgrote meerderheid van de Nederlandse voedselbanken gebruik van Voedselbank.nu.

Door de invoering van dit pakket wordt het intakeproces administratief vereenvoudigd en minder persoonsafhankelijk, dus ook minder kwetsbaar, gemaakt. Alle met de intakeregistratie verwante zaken kunnen digitaal in de applicatie worden opgenomen. Privacy en integriteit van de gegevens is daarbij nadrukkelijk gewaarborgd.
Het systeem produceert bovendien de voor het intake- en uitgifteproces noodzakelijke overzichten.