In de Roermond-editie van dagblad De Limburger is afgelopen zaterdag een artikeltje opgenomen over de herhuisvesting van Voedselbank Midden-Limburg.
De inhoud van dit bericht is op zijn minst voorbarig. Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen m.b.t. de herhuisvesting. Op maandag 11 september a.s vindt een bestuursvergadering plaats. Tijdens deze vergadering komt dit onderwerp aan de orde.
Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij dit, ook via deze website, communiceren.