Het jaar 2020 nadert weer zijn einde. Voor onze voedselbank opnieuw een bewogen jaar met veel uitdagingen. Dat werd mede veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus. Deze uitbraak noopte ons de bedrijfsprocessen aan te passen om toch alle gezinnen, die onze hulp zo broodnodig hebben te helpen. Het aantal gezinnen, dat een beroep moest doen op hulp van onze voedselbank steeg het afgelopen jaar explosief. Op 1 januari 2020 mochten wij 217 gezinnen in Midden-Limburg onze hulp aanbieden. Op 31 december 2020 was dit aantal gestegen naar 311 gezinnen. Een stijging van maar liefst 43%. Als gevolg hiervan was een van onze grootste zorgen om voldoende voedsel voor onze deelnemers te vergaren. Veel mensen hebben ons gedurende het gehele jaar geholpen om voedsel in te zamelen. Daarnaast ontvingen wij het afgelopen jaar van de gemeenten, veel bedrijven, instellingen en particulieren eenmalig, meerdere keren of zelfs maandelijks een financiële gift. Voor dat geld konden wij, indien noodzakelijk, producten kopen. Het lukt ons niet altijd om al deze mensen persoonlijk te bedanken. Vaak zijn het anonieme schenkers of beschikken wij niet over een adres.

Namens het bestuur en de vrijwilligers van de voedselbank, maar vooral namens onze deelnemende gezinnen, bedanken wij U heel hartelijk voor de fantastische hartverwarmende bijdragen.