Yearly Archives: 2012

LAJK doneert producten van eigen erf

20 december 2012

Bij  voedselbank Midden-Limburg in Roermond werden donderdagochtend streekproducten afgeleverd. Het ging daarbij om aardappelen, pompoenen, appels, uien en eieren uit de eigen regio.

De donatie is een initiatief van het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt, een vereniging van jonge boeren. In Limburg telt de organisatie 600 leden.Door de streekproducten weg te geven willen de jonge boeren hun maatschappelijke betrokkenheid tonen, zegt de voorzitter.

 

Kerstactie ARAG Rechtsbijstand

20 december 2012

Dit jaar organiseerde ARAG Rechtsbijstand een kerstactie voor de voedselbanken in Breda, Roermond, Amsterdam en Leusden, de plaatsen waar ARAG is gevestigd. Zo leverden zij rond de kerst een bijdrage in de vorm van producten (in overleg) en daadwerkelijke hulp bij het inpakken en/of uitdelen.

Het personeel van de vestiging Roermond had daarbij in overleg met onze voedselbank gekozen voor het (laten) vullen van grote ARAG-tassen boordevol met allerlei levensmiddelen die met name in deze kerstperiode in de deelnemende gezinnen dankbaar zullen zijn ontvangen.
Een viertal vrouwelijke medewerkers van ARAG verzorgde zelf vol enthousiasme de uitgifte van de pakketten.

 

Pindakaas potten van Schuldenplein.nl

14 december 2012

Deze week heeft het internetplatform Schuldenplein.nl 150 potten pindakaas gedoneerd om een steentje bij te dragen aan de samenleving. Dit in navolging op het succes van het uitdelen van potten pindakaas bij de Voedselbank in Eindhoven. Schuldenplein.nl hoopt dat de potten een welkome aanvulling zijn op het voedselpakket in de maand december.

Schuldenplein.nl draagt sociale en maatschappelijke instanties een warm hart toe en hoopt dat iedereen daaraan een steentje probeert bij te dragen.
Zelf geven ze het goede voorbeeld dat is daarvoor de beste manier. Het online platform brengt mensen met financiële problemen of een gebrek aan financieel inzicht in contact met de juiste, betrouwbare dienstverlener die het best bij hem of haar past.

Open Huis groot succes

12 november 2012

Het door Voedselbank Midden-Limburg afgelopen zaterdag 10 november georganiseerde Open Huis was een groot succes.

Jammergenoeg begon de dag ietwat teleurstellend.
Slechts enkele direct omwonenden waren op de uitnodiging ingegaan om voorafgaand aan het Open Huis met ons in gesprek te gaan en hun mening over de aanwezigheid van de voedselbank in hun buurt kenbaar te maken. Positief benaderd zou geconcludeerd kunnen worden dat we mogelijk weinig weerstand opwekken.

Maar al voor het aanvangstijdstip van het Open Huis om 13.00 uur meldden zich de eerste belangstellenden. En de stroom bezoekers nam pas uren later af. De schattingen lopen uiteen van 100 tot 200, maar in ieder geval heel veel zeer geïnteresseerde en enthousiaste bezoekers hebben met eigen ogen kunnen zien hoe wij werken.
Zij toonden zich daarbij vooral verbaasd over wat wij als organisatie, die enkel uit vrijwilligers bestaat, presteren.

Voor een impressie zie de slideshow.

Open Huis Voedselbank Midden-Limburg 10 november a.s.

27 oktober 2012

Voedselbank Midden-Limburg organiseert een Open Huis op zaterdag 10 november a.s. Van 13.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom in de Marijkezaal aan het Gebroek 12 in Roermond.

In november 2009 stelde de gemeenteraad van Roermond een budgetsubsidie voor huisvestingskosten ter beschikking aan onze voedselbank. Hierdoor werd het mogelijk gemaakt permanente huisvesting in de Marijkezaal te realiseren. Door een  projectsubsidie van de provincie Limburg kon het gebouw voor onze specifieke activiteiten geschikt gemaakt en aan de eigen wensen aangepast worden.
De afgelopen jaren zijn we daar met een groot aantal vrijwilligers, waar mogelijk ondersteund door reïntegratieinstellingen, mee bezig geweest. De “finishing touch” werd verzorgd door leerlingen van het Niekée College die de zaal opfleurden met 20 zelfgemaakte schilderijen rond het thema voeding. Zie onderstaande collectie.

Nu de werkzaamheden zijn afgerond vindt de voedselbank dit een mooie gelegenheid om iedereen de mogelijkheid te bieden met eigen ogen te zien wat er van geworden is en hoe alles reilt en zeilt.

Voorafgaand aan het Open Huis wordt een bijeenkomst belegd om de direct omwonenden de gelegenheid te geven in gesprek te gaan met de voedselbank en hun mening over de aanwezigheid van de voedselbank in hun buurt kenbaar te maken.

Acties Specsavers, Get it Done, Jonge Kerk en Inner Wheel

26 oktober 2012

KnipselGedurende de maand oktober werden ten gunste van onze voedselbank een aantal acties georganiseerd en werd het resultaat bekend van een tweetal eerder gestarte acties.

Zo stortte Specsavers een bedrag van € 1150 op onze rekening. Het ging hier om de opbrengst van de actie die Stichting Specsavers Steunt organiseerde waarbij een gedeelte van de omzet in brillen en hoorstoestellen vanaf juli 2011 naar goede doelen ging.

Op zondag 21 oktober werd bij basisgroep Jonge Kerk de opbrengst overhandigd van een inzameling die onder de leden was gehouden t.g.v. wereldvoedseldag  op 16 oktober. 12 kratten boordevol producten werden ons deel en daarbovenop werd ook nog symbolisch een cheque van € 500 uitgereikt.

Ook de dames van serviceclub Inner Wheel Roermond waren weer voor ons actief.
Dank zij hen krijgen we tot medio 2013 elke maand 250 pakken melk gedoneerd. Een welkome aanvulling in ons assortiment, dat meestal maar beperkt zuivelproducten bevat.

Van Get it Done ontvingen we € 1000, het streefbedrag dat was gekoppeld aan de actie “Give a Shit” tijdens het Solar Festival, afgelopen zomer in Roermond. Het bedrag was bedoeld voor de aanschaf van een electrische palletstapelaar, die inmiddels naar volle tevredenheid in gebruik is genomen.

Volop verse groenten dankzij volkstuinders

23 juli 2012

Sinds enige tijd worden wij vrijwel wekelijks voorzien van verse groenten door een aantal volkstuinders uit Maasniel en Maasbracht. Zij doneren de overschotten van hun oogst met liefde aan de voedselbank.

Ook krijgen we sinds kort van een courgetteteler uit Neer de B-keus, die niet meer aan de veiling mag worden geleverd. Samen vormt dat een mooie aanvulling op het wekelijkse voedselpakket.
Met name verse groente is een schaars artikel in het pakket dat voedselbanken wekelijks kunnen aanbieden. Als het al in het aanbod zit gaat het om gesneden groenten die een zeer beperkte houdbaarheid hebben. Daarom ook zijn we heel enthousiast over deze initiatieven, die er  aan bijdragen dat onze deelnemers een zo gevarieerd en gezond mogelijk voedselpakket verstrekt krijgen.
Knipsel

Een leuke verjaardag mede dankzij Stichting Jarige Job

19 juli 2012

Stichting Jarige Job gelooft in gelijke kansen voor iedereen en wil een einde maken aan sociale uitsluiting op basis van financiële bestedingsruimte. Stichting Jarige Job vindt daarom dat ieder kind recht heeft op een verjaardag!

jarige jobStichting Jarige Job maakt verjaardagen mogelijk voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er geen geld is. Stichting Jarige Job ondersteunt ouders die afhankelijk zijn van de Voedselbank.
Stichting Jarige Job geeft geen geld, maar regelt alle praktische zaken die van een verjaardag een feestdag maken (cadeau, traktatie voor op school, versiering en lekkers voor thuis).

Verjaardagsbox
De verjaardagsbox van Stichting Jarige Job wordt vanaf vandaag ook uitgedeeld aan deelnemers van Voedselbank Midden-Limburg. De box is afgestemd op leeftijd en geslacht. Stichting Jarige Job  richt zich op 3 leeftijdscategorieën: 4 tot 6 jaar, 7 tot 9 jaar en 10 tot 12 jaar. De verjaardagsbox van Stichting Jarige Job heeft een waarde van € 35,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Cadeau € 10,00 – taart/cake € 3,50 – kaarsjes € 1,00 – 30 traktaties € 7,50 – versiering € 2,50 – spelletjesboek € 5,00 – lekkers voor thuis € 5,00 en kartonnen doos € 0,50. Totaal € 35,-
Stichting Jarige Job streeft ernaar om de box te vullen met producten die verkregen zijn via sponsoring in natura, waardoor de kosten van de box geminimaliseerd worden, maar waardoor de inhoud van de box afhankelijk is van het aanbod. Stichting Jarige Job verstrekt dus geen homogene boxen.
De producten die het meest variabel zijn, zijn de cadeau’s, de taart/cake en het lekkers voor thuis.
De taart of de cake kan dus elke smaak hebben, zolang er maar kaarsjes op kunnen. Onder ‘lekkers voor thuis’ wordt limonade, snoep, knakworstjes, chips, snoep etc  verstaan. In ieder geval iets te drinken en te snacken. Voor deze categorie kan Stichting Jarige Job deels aanspraak maken op restproducten van de Voedselbank en deels op eigen leveranciers. In elke box zit een ander cadeau.

Traktaties voor in de klas
Van alle producten in de verjaardagsbox zijn de 30 traktaties voor in de klas het meest van belang. Kinderen van 4 t/m 12 jaar moeten zich in ieder geval jarig kunnen voelen op school. Uit onderzoek van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) van begin 2010 blijkt dat  een groot deel van de kinderen die opgroeien in arme gezinnen hun verjaardag verzwijgen omdat ze toch niet kunnen trakteren. Stichting Jarige Job wil de kloof tussen kinderen die opgroeien in armoede en kinderen die opgroeien in relatieve rijkdom zoveel mogelijk dichten en jarig kunnen zijn in de klas levert hier een bijdrage aan.

Continuïteit voedselbank verzekerd!

20 juni 2012

Begin dit jaar werden wij opgeschrikt door een kennisgeving van de gemeente Roermond, dat de jaarlijkse budgetsubsidie per 2013 zou worden beëindigd. Dit zou op termijn mogelijk het sluiten van onze voedselbank tot gevolg kunnen hebben.
Naar aanleiding van die mededeling zijn wij in gesprek gegaan met verantwoordelijk wethouder mevr. Raja Moussaoui (foto), wat uiteindelijk tot een positief resultaat heeft geleid.
In het college-overleg van 29 mei j.l. werd besloten dat vanaf 2013 een jaarlijkse budgetsubsidie van max. € 24.000 zal worden verstrekt voor huisvestingskosten, met name huur- en energiekosten. Weliswaar een lager maximum dan de afgelopen drie jaar, maar de continuïteit van onze voedselbank is door deze subsidie in ieder geval verzekerd.
Als “extraatje” werd ook nog het besluit genomen dat het teveel verstrekte voorschot van de budgetsubsidie 2011 (een bedrag van > € 10.000), niet behoeft te worden gerestitueerd!

Donaties Rotary Roermond Maas & Roer en Inner Wheel Roermond

10 juni 2012

Een tevreden penningmeester Jan de Jong (l) en voorzitter Paul Schreur (r) tonen de twee cheques die recent in ontvangst konden worden genomen, respectievelijk van Rotaryclub Roermond Maas & Roer en Serviceclub Inner Wheel Roermond.

In het geval van Rotaryclub Roermond Maas & Roer ging het om de opbrengst (€ 6000 !!) van de door hen georganiseerde Limburgse Secretaressedag. Zusterorganisatie Inner Wheel Roermond bracht het mooie bedrag van € 1000 bijeen door het organiseren van een bridgedrive. Het spreekt voor zich dat wij uitermate zijn ingenomen met (de opbrengst van) dit soort initiatieven.