Voedselbank Midden-Limburg organiseert een Open Huis op zaterdag 10 november a.s. Van 13.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom in de Marijkezaal aan het Gebroek 12 in Roermond.

In november 2009 stelde de gemeenteraad van Roermond een budgetsubsidie voor huisvestingskosten ter beschikking aan onze voedselbank. Hierdoor werd het mogelijk gemaakt permanente huisvesting in de Marijkezaal te realiseren. Door een  projectsubsidie van de provincie Limburg kon het gebouw voor onze specifieke activiteiten geschikt gemaakt en aan de eigen wensen aangepast worden.
De afgelopen jaren zijn we daar met een groot aantal vrijwilligers, waar mogelijk ondersteund door reïntegratieinstellingen, mee bezig geweest. De “finishing touch” werd verzorgd door leerlingen van het Niekée College die de zaal opfleurden met 20 zelfgemaakte schilderijen rond het thema voeding. Zie onderstaande collectie.

Nu de werkzaamheden zijn afgerond vindt de voedselbank dit een mooie gelegenheid om iedereen de mogelijkheid te bieden met eigen ogen te zien wat er van geworden is en hoe alles reilt en zeilt.

Voorafgaand aan het Open Huis wordt een bijeenkomst belegd om de direct omwonenden de gelegenheid te geven in gesprek te gaan met de voedselbank en hun mening over de aanwezigheid van de voedselbank in hun buurt kenbaar te maken.