Marieke Schreinemachers

nieuwe voorzitter Voedselbank Midden-Limburg

Marieke Schreinemachers wordt de nieuwe voorzitter van de Voedselbank Midden-Limburg. Zij volgt Ger Boereboom op die eind december 2023 zijn functie als voorzitter van deze vrijwilligersorganisatie neerlegde. De heer Boereboom stond ruim 7 jaar aan het roer van de Voedselbank Midden-Limburg.

Drie mannen en één vrouw reageerden op de vacature van de nieuwe voorzitter, die op de website van de Voedselbank Midden-Limburg en enkele andere social media gepubliceerd werd. Zij werden uitgenodigd voor gesprekken met een afvaardiging van het bestuur en management van onze organisatie. Daarbij werd niet alleen gekeken naar bestuurlijke ervaring, maar vooral ook naar de motivatie om het voorzitterschap van de Voedselbank Midden-Limburg te vervullen. Op grond van deze gesprekken hebben we Marieke Schreinemachers bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen De nieuwe voorzitter treedt per 1 maart 2024 in functie.

De Voedselbank Midden-Limburg is een organisatie die zo’n 130 vrijwilligers telt en momenteel wekelijks ruim 350 gezinnen met in totaal een duizendtal personen met voedsel ondersteunt. De organisatie wordt aangestuurd door een bestuur en management. Iedereen die bij de Voedselbank Midden-Limburg werkzaamheden verricht, doet dat als onbetaald vrijwilliger. Niemand ontvangt een vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden.