De subsidieaanvraag van Voedselbank Midden-Limburg voor het kookproject als onderdeel van het projectplan “niet van brood alleen….”, is door het college van B&W van de gemeente Roermond vooralsnog niet toegekend. Naar onze mening op onjuiste gronden.

Wij gaan dan ook in op het aanbod van de gemeente Roermond om het project en onze overwegingen en aanpak nader te beschrijven met een beleidsambtenaar.
Deze beschrijving zal alsnog als hernieuwde aanvraag worden behandeld.
Wij gaan nog steeds uit van een positieve uitkomst, te meer omdat het verlenen van de gemeentelijke subsidie als voorwaarde is gesteld voor de toekenning van een gelijk subsidiebedrag door de Provincie Limburg.