De Voedselbank Midden-Limburg in Roermond is dringend op zoek naar financiële steun voor de noodzakelijke uitbreiding van haar koel- en vriescapaciteit. De huidige koel- en vriesruimte werd in 2017 bij de verhuizing van de Marijkezaal naar het voormalige schoolgebouw in de Charles Ruysstraat in gebruik genomen en was geschikt om voedsel voor een honderdtal gezinnen te koelen en in te vriezen. Destijds werden 65 gezinnen door de Voedselbank Midden-Limburg wekelijks voorzien van een voedselpakket, nu maken meer dan 334 gezinnen met in totaal 778 personen, waarvan meer dan de helft kinderen, elke week gebruik van de dienstverlening van de Voedselbank.

Om aan de behoefte aan koel- en vriescapaciteit tegemoet te komen, werden medio 2023 in afwachting van een permanente oplossing tijdelijk een koel- en een vriescontainer geplaatst op het terrein van de Voedselbank Midden-Limburg. Beide containers kosten maandelijks een stevig bedrag aan huur, zijn bepaald niet energiezuinig en produceren bij het aanslaan meer geluid dan is toegestaan. Dat wordt door de naaste omgeving als hinderlijk ervaren.

De Voedselbank Midden-Limburg is in het voorjaar van 2023 met het onderzoek gestart welke plek in het gebouw het meest geschikt was voor de uitbreiding van de koel- en vriescapaciteit. Dat bleek de voormalige keuken te zijn, al moet de vloer van deze ruimte aanmerkelijk versterkt worden. 

Forse investering

Met de noodzakelijke uitbreiding van de koel- en vriescapaciteit is een bedrag gemoeid van bijna 150.000 euro. Dankzij de opbrengst van het Business Boksgala, dat in november 2023 in Roermond werd gehouden, en meerdere donaties is de Voedselbank Midden-Limburg financieel  in staat een aanmerkelijk deel van deze investering te bekostigen, maar is zij voor het ontbrekende bedrag aangewezen op extra financiële steun van de zes gemeenten in haar werkgebied, alsook van fondsen, instellingen, bedrijven en particulieren die bereid zijn de Voedselbank Midden-Limburg financieel de helpende hand te reiken. De organisatie maakt voor de uitbreiding van de koel- en vriescapaciteit bij voorkeur geen gebruik van gelden, die bedoeld zijn om voedsel te kopen voor de mensen die een beroep doen op ondersteuning door de Voedselbank Midden-Limburg, zeker nu supermarkten alert zijn op verspilling en steeds minder voedsel als noodhulp beschikbaar stellen.

Help de Voedselbank Midden-Limburg een handje!

De Stichting Voedselbank Midden-Limburg heeft de ANBI-status. Wanneer u een financiële bijdrage wilt leveren voor de uitbreiding van de koel- en vriescapaciteit dan kunt u een donatie doen door gebruik te maken van de ‘Doneer’-button op www.voedselbankml.nl  of een bedrag overmaken op IBAN-nummer NL 43 RABO 0108 5545 03 .