De afgelopen weken werd door personeelsleden van de Sociale Verzekeringsbank vestiging Roermond actie gevoerd voor onze Voedselbank. Dit gebeurde in het kader van een teambuildingsdag, die wordt ingevuld via een sociale activiteit.

Het AKW-team had een inzamelingsactie op touw gezet. Donderdagmorgen 29 mei jl. werd een busje volgepakt met dozen bij de Marijkezaal afgeleverd, gevuld met allerlei goederen, zowel food als non-food. Het resultaat was indrukwekkend. Bovendien werd ook nog een behoorlijk bedrag in contanten overhandigd. ‘s Middags assisteerde een afvaardiging van het team bij de wekelijkse voedseluitgifte.

Een week later organiseerde een AOW/ANW-team in overleg met het bestuur van de Voedselbank een donateursactie. Na een instructie in de Marijkezaal werden in een tweetal belrondes op de eigen werkvloer in het SVB-gebouw, zoveel mogelijk particulieren in Roermond gevraagd ons als donateur te ondersteunen.
Tussen de middag werd het telefoneren even onderbroken voor de lunch en een presentatie over de Voedselbank en de samenwerking met de Gemeente Roermond.
Uiteindelijk werd van 134 personen een toezegging gekregen de Voedselbank met een financiële bijdrage te ondersteunen.

Wij zijn de beide teams bijzonder dankbaar voor de prachtige resultaten van hun acties!

De donateursactie van het SVB-team wordt door het bestuur van Voedselbank Midden-Limburg beschouwd als de start van een grootscheepse campagne voor het werven van donateurs en sponsoren onder het motto “Vrienden van de Voedselbank”.
Via pers, internet en andere media zullen particulieren en bedrijven in heel Midden-Limburg worden benaderd en opgeroepen de Voedselbank financieel te ondersteunen.