Maandag 6 oktober is zowel in krant als op TV en radio aandacht besteed aan de huisvestingsproblematiek van Voedselbank Midden-Limburg.
Aanleiding voor die “nieuwsgolf” was het bekend worden van de afwijzing van ons verzoek aan de Gemeente Roermond om een bijdrage in de huurkosten van een nieuwe locatie. Dit in verband met de op handen zijnde sloop van de Marijkezaal.
Naast een artikel in Dagblad De Limburger besteedde L1 aandacht aan de zaak in L1VNDG en via een reportage op L1Radio.
Een dag later volgde nog een hoofdredactioneel commentaar in Dagblad de Limburger, dat ons uit het hart is gegrepen.

De bijdrage van wethouder Smeets van Roermond aan, met name, de radioreportage bevatte voor ons een aantal verrassende elementen. Wij komen daar in ander verband ongetwijfeld op terug.
Overigens hebben we bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van het verzoek om een huurbijdrage.