Op woensdagavond 22 oktober is tijdens de inloopavond “Op de koffie bij de Raad” in de Tuinzaal van het Stadhuis van Roermond, aandacht gevraagd voor de huisvestingsproblematiek van Voedselbank Midden-Limburg.
Daarbij is de volgende tekst uitgesproken, die ons verzoek om hulp bij het realiseren van dringend noodzakelijke nieuwe huisvesting moet ondersteunen.