Aan de oproep in de media om gebruikt maar goed speelgoed in te leveren, werd op zaterdag 29 november massaal gehoor gegeven.
Honderden gezinnen/kinderen kwamen hun soms dierbare spullen bij de Marijkezaal afgeven (filmpje), en maakten het op die manier mogelijk dat ook kinderen van deelnemers van de voedselbank een leuke Sinterklaas kunnen vieren.
Een paar dagen later werd al het speelgoed gesorteerd, met dank aan leerlingen van de Gilde-opleidingen, en konden de verlanglijstjes ter hand worden genomen om voor elk kind een aantal passende cadeautjes in te pakken.
Sint kon komen …. En dat deed hij dan ook!