Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de huisvestingssituatie van onze Voedselbank.

Dit is op voorstel van wethouder Smeets besloten door het college van B&W van Roermond.
Toegezegd is dat het college zal handelen naar de uitkomsten van dit onderzoek.
Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het onderzoek zal aantonen dat een eigen huisvesting met  gecombineerde faciliteiten voor opslag en uitgifte voor onze activiteiten een absolute noodzaak is