Gisteren heeft de gemeenteraad van Roermond tijdens de begrotingsbehandeling 2010 unaniem een amendement aangenomen dat onze voedselbank een huisvestingssubsidie toekent.

Het raadsbreed ondersteunde voorstel gaat uit van een jaarlijkse bijdrage in de huur en energiekosten van definitieve, permanente huisvesting van maximaal € 30.000/jaar gedurende een periode van drie jaar.
Hierdoor wordt het mogelijk een vaste locatie te betrekken, waarin opslag en uitgifte onder één dak worden gebracht.
Ook kan hier het, via het Rabobank jubileumfonds verkregen, geldbedrag worden geïnvesteerd in faciliteiten voor koel- en vriesopslag.

Vanzelfsprekend zijn wij uitermate content met deze langverwachte ontwikkeling, en danken de gemeenteraadsfracties dan ook voor hun unanieme steun.
Het overleg hoe een en ander definitief vorm gaat krijgen zal ongetwijfeld binnenkort van start gaan.