Stichting Voedselbank Midden-Limburg in Roermond ontvangt een bijdrage van het Oranje Fonds van € 35.000 voor de aanschaf van een koelwagen.
De koelwagen is nodig om de transporten van verse en diepgevroren voedingsmiddelen, van toeleveranciers naar de eigen opslag- en uitgiftelocatie, op een voedselveilige manier te verzorgen.

Lange tijd moest de voedselbank door gebrekkige opslagfaciliteiten, gescheiden opslag- en uitgiftelocatie en het ontbreken van de juiste transportmiddelen, noodgedwongen werken op een wijze die qua voedselveiligheid veel risico’s met zich meebracht.
Sinds kort is, door een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten verstrekt door de gemeente Roermond, in zelfstandige permanente huisvesting voorzien. Daarmee konden voedselopslag  en -uitgifte onder één dak worden gebracht.
Ook is recent een ruime vriescel geïnstalleerd, die gefinancierd kon worden door een bijdrage uit het Rabobank Roermond Jubileumfonds.
Door de combinatie van gekoeld transport en adequate opslagfaciliteiten kan de zogenaamde “koude keten” nu op een verantwoorde wijze worden vormgegeven. Een koelwagen van voldoende capaciteit was daarbij de laatste ontbrekende schakel.

Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer € 24 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en De Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.