2010 is uitgeroepen tot Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. In dat kader organiseert de gemeente Roermond deze week haar eigen Week van de Armoede.

In deze week bezoekt wethouder Sociale Zaken Raja Moussaoui een aantal instellingen die vooral actief zijn op het gebied van armoedebestrijding. Haar bevindingen neemt ze mee bij het ontwikkelen van een nieuw armoedebeleid.
Vandaag was daarbij onze voedselbank aan de beurt. In een open en constructief gesprek werd de wethouder over de aard en het effect van de activiteiten van de voedselbank geïnformeerd. Daarnaast  was er volop ruimte onze ideeën over verbeteringen die ten goede van onze doelgroep kunnen komen, te ventileren.
Aansluitend kon de wethouder de praktijk van de voedseluitgifte meebeleven en werd een rondleiding langs de faciliteiten van de voedselbank verzorgd.

Concluderend: voor beide partijen een bijzonder nuttige middag!