KnipselVier Limburgse voedselbanken gaan nauwer samenwerken en hebben hiertoe de Stichting Voedselbanken Nederland, regio Limburg opgericht. Het betreft de voedselbanken van Limburg Zuid (Landgraaf), Midden-Limburg (Roermond), Venlo en Venray.

De oprichting is mede een gevolg van de vorming van één landelijke koepelorganisatie Stichting Voedselbanken Nederland, waarbij zo’n 120 lokale voedselbanken zijn aangesloten, die weer zijn onderverdeeld in acht regio’s.
De nieuwe stichting zal de activiteiten van de vier lokale voedselbanken coördineren, vooral op het gebied van acquisitie en distributie van voedingsmiddelen en fondsenwerving.
De Limburgse voedselbanken verstrekken gezamenlijk wekelijks ca. 1000 voedselpakketten, waarbij ongeveer 250 vrijwilligers zijn betrokken.
De vier deelnemende voedselbanken leveren elk een bestuurslid voor de nieuwe stichting. Daarnaast is de stichting nog op zoek naar een onafhankelijk voorzitter, die de noodzaak van voedselbanken herkent en erkent, over een geschikt netwerk beschikt, en de regio ook in het landelijk bestuur gaat vertegenwoordigen.