Na aanmelding van onze voedselbank bij Stichting Specsavers Steunt en de daarop volgende stemronde, zijn wij geëindigd met de meeste stemmen voor de Specsavers vestiging Roermond. Landelijk hadden zich ruim 550 goede doelen en initiatieven voor de editie 2011 – 2012 aangemeld, waarvan er nu 214 een jaar lang zullen worden gesteund.
Een jaar lang wordt er van elk verkocht hoortoestel of verkochte bril een bepaald bedrag gedoneerd aan de Stichting Specsavers Steunt. In juli 2012 wordt de opbrengst per winkel verdeeld onder de twee initiatieven die het hoogst scoorden.
Voor de vestiging Roermond zijn dat Voedselbank Midden-Limburg en “Waterput voor West-Sumba”.
Het spreekt voor zich dat wij bijzonder ingenomen zijn met dit initiatief en het resultaat van de stemming.
Het eindresultaat wachten we in spanning af

wwb_img7