Rond de jaarlijkse kerstactie was Voedselbank Midden-Limburg uitgebreid in het nieuws.
De maand december begon met een uitgebreid interview met voorzitter Paul Schreur in Typisch Roermond onder de titel “De beste bank van Nederland”. De gebruikelijke oproep voor kerstpakketten en donaties in de week 50 midweek edtitie van de Trompetter bracht het proces vervolgens in een stroomversnelling.

Op zondagmorgen 18 december schoof logistiek coördinator Ben Kamp aan bij radiouitzending “Hotel Christoffel” van RTV  Roermond. Een dag later was bestuurslid Marry Vogel te gast bij het live tv-programma “Sjpek mit Eier” (vanaf 22:45 min.) van Omroep Roerstreek OR6. Tenslotte werden op maandagavond 20 december door RTV Roermond tv-opnamen gemaakt die op tweede kerstdag werden uitgezonden, met daarin een bijdrage van onze voorzitter Paul Schreur.
Ook dagblad De Limburger besteedde aandacht aan de kerstactie en de speciale kerst-voedseluitgifte op donderdag 22 december.

Het resultaat van de actie was overweldigend. Al voor de kerst kwamen zoveel pakketten binnen dat elke deelnemer, anders dan de laatste jaren gebruikelijk was, een echt kerstpakket kon worden verstrekt.
En nog steeds worden kerstpakketten door particulieren bij de Marijkezaal afgeleverd en bellen bedrijven op met de mededeling dat een aantal pakketten kan worden opgehaald. Het totaal ligt inmiddels op enkele honderden pakketten.

Aanvullend waren er ook nog acties zoals bij UPS, waar bij de vier vestigingen op bedrijventerrein Roerstreek de grote opbrengst van een inzameling, georganiseerd door personeelsleden, kon worden opgehaald. Ook de parochie St. Martinus in Vlodrop en de dames van ZijActief afdeling Herten organiseerden weer een inzameling ten bate van onze voedselbank. Particuliere initiatieven leidden tot een prachtig kerststukje voor elke deelnemer en een cadeautje voor de kinderen.
En natuurlijk niet te vergeten de bijdrage van de Vincentiusvereniging Roermond, waardoor voor alle deelnemers het voedselpakket met kerst kon worden uitgebreid met zelfgekozen vlees en een heerlijke kerststol.

Ook de oproep voor donaties bleef niet onbeantwoord. Van veel particulieren en bedrijven werden mooie bedragen ontvangen. Voor elke donatie, materieel of financieel, van bescheiden tot (zeer) aanzienlijk, zijn we de gevers bijzonder dankbaar!

De “publiciteitsgolf” had ook een explosieve stijging van het bezoek aan deze website tot gevolg. In de maand december werden alle records wat betreft bezoekersaantallen met groot verschil gebroken……