Begin dit jaar werden wij opgeschrikt door een kennisgeving van de gemeente Roermond, dat de jaarlijkse budgetsubsidie per 2013 zou worden beëindigd. Dit zou op termijn mogelijk het sluiten van onze voedselbank tot gevolg kunnen hebben.
Naar aanleiding van die mededeling zijn wij in gesprek gegaan met verantwoordelijk wethouder mevr. Raja Moussaoui (foto), wat uiteindelijk tot een positief resultaat heeft geleid.
In het college-overleg van 29 mei j.l. werd besloten dat vanaf 2013 een jaarlijkse budgetsubsidie van max. € 24.000 zal worden verstrekt voor huisvestingskosten, met name huur- en energiekosten. Weliswaar een lager maximum dan de afgelopen drie jaar, maar de continuïteit van onze voedselbank is door deze subsidie in ieder geval verzekerd.
Als “extraatje” werd ook nog het besluit genomen dat het teveel verstrekte voorschot van de budgetsubsidie 2011 (een bedrag van > € 10.000), niet behoeft te worden gerestitueerd!