Stichting Jarige Job gelooft in gelijke kansen voor iedereen en wil een einde maken aan sociale uitsluiting op basis van financiële bestedingsruimte. Stichting Jarige Job vindt daarom dat ieder kind recht heeft op een verjaardag!

jarige jobStichting Jarige Job maakt verjaardagen mogelijk voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er geen geld is. Stichting Jarige Job ondersteunt ouders die afhankelijk zijn van de Voedselbank.
Stichting Jarige Job geeft geen geld, maar regelt alle praktische zaken die van een verjaardag een feestdag maken (cadeau, traktatie voor op school, versiering en lekkers voor thuis).

Verjaardagsbox
De verjaardagsbox van Stichting Jarige Job wordt vanaf vandaag ook uitgedeeld aan deelnemers van Voedselbank Midden-Limburg. De box is afgestemd op leeftijd en geslacht. Stichting Jarige Job  richt zich op 3 leeftijdscategorieën: 4 tot 6 jaar, 7 tot 9 jaar en 10 tot 12 jaar. De verjaardagsbox van Stichting Jarige Job heeft een waarde van € 35,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Cadeau € 10,00 – taart/cake € 3,50 – kaarsjes € 1,00 – 30 traktaties € 7,50 – versiering € 2,50 – spelletjesboek € 5,00 – lekkers voor thuis € 5,00 en kartonnen doos € 0,50. Totaal € 35,-
Stichting Jarige Job streeft ernaar om de box te vullen met producten die verkregen zijn via sponsoring in natura, waardoor de kosten van de box geminimaliseerd worden, maar waardoor de inhoud van de box afhankelijk is van het aanbod. Stichting Jarige Job verstrekt dus geen homogene boxen.
De producten die het meest variabel zijn, zijn de cadeau’s, de taart/cake en het lekkers voor thuis.
De taart of de cake kan dus elke smaak hebben, zolang er maar kaarsjes op kunnen. Onder ‘lekkers voor thuis’ wordt limonade, snoep, knakworstjes, chips, snoep etc  verstaan. In ieder geval iets te drinken en te snacken. Voor deze categorie kan Stichting Jarige Job deels aanspraak maken op restproducten van de Voedselbank en deels op eigen leveranciers. In elke box zit een ander cadeau.

Traktaties voor in de klas
Van alle producten in de verjaardagsbox zijn de 30 traktaties voor in de klas het meest van belang. Kinderen van 4 t/m 12 jaar moeten zich in ieder geval jarig kunnen voelen op school. Uit onderzoek van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) van begin 2010 blijkt dat  een groot deel van de kinderen die opgroeien in arme gezinnen hun verjaardag verzwijgen omdat ze toch niet kunnen trakteren. Stichting Jarige Job wil de kloof tussen kinderen die opgroeien in armoede en kinderen die opgroeien in relatieve rijkdom zoveel mogelijk dichten en jarig kunnen zijn in de klas levert hier een bijdrage aan.