Ook in de decembermaand van 2013 werden we weer overstelpt met donaties in geld en goederen. Rond de feestdagen gaven particulieren, bedrijven en instellingen daarmee duidelijk blijk van het besef dat een instituut als de voedselbank nog steeds bestaansrecht heeft. Een beknopte samenvatting:

Voedselinzamelingsacties werden gehouden door:
– de basisscholen Neel uit Maasniel en De Violier uit Echt,
– ZijActief Maria Hoop,
– parochie St. Martinus in Vlodrop en
– de dames van ZijActief Herten, die ook nog een financiële bijdrage leverden.

Rotary Roermond stelde zelf een pakket voor elke deelnemer samen dat ook door leden van de Rotary tijdens de laatste voedseluitgifte voor de kerst persoonlijk aan de deelnemers werd uitgereikt. Bovendien deed de Rotary ook nog een financiële donatie.

Het voedselpakket kon met kerst worden uitgebreid door donaties van Refill Coffeeservice uit Heythuysen (160 pakken koffie), Limburg Patisserie (255 banketstaven) en Het Keesheukske (iedere deelnemer een zakje japanse mix), terwijl ook de Vincentiusvereniging Roermond weer een bijdrage leverde waardoor alle deelnemers extra vlees en een kerststol kon worden aangeboden.
En de kerstuitdeling kon worden opgesierd met een door Praxis geleverde “goededoelenboom”.

Naar aanleiding van onze oproep in de media werden van alle kanten kerstpakketten aangeboden, zowel door bedrijven als Cargill, Kersten Revalidiatietechniek, Laco/Sportcentrum Aoreven Heythuysen, Tyco Fire and Security Echt, Hago en Akzo Nobel, als ook door particulieren, vaak individueel en persoonlijk samengesteld. Voor alles geldt dat het bijzonder welkom is en dat het een goede bestemming zal krijgen.

Ook de oproep voor financiële donaties bleef niet onbeantwoord. Van bedrijven als TLS-Echt, Hermans Makelaardij, BPV Accountants, Enexis, Lomitel Zuid, bouwadviesbureau Joep Janssens en Voetzorg Limburg, instellingen als het Van Straten Fonds en het Sociaal fonds Jalema, maar ook van heel veel particulieren (vaak anoniem) werden weer mooie bedragen ontvangen.

Tijdens de eindejaarsdienst op oudjaarsavond in de Minderbroederskerk werd de opbrengst van de collecte bestemd voor onze voedselbank, wat een prachtig bedrag opleverde.

En met de jaarwisseling werden we verrast met 10 kratten gevuld met olie- en appelbollen door oliebollenkraam Dörenberg uit Echt-Susteren.

Wij danken iedereen voor zijn of haar bijdrage, in welke vorm dan ook, en wensen iedereen een voorspoedig 2014 met veel begrip en solidariteit.