Bij de 0-meting door de Houwers-groep in het kader van het project “waarborgen voedselveiligheid”, hebben wij direct de status GROEN gekregen. Daarbij bedroeg de score 92 bij een maximum van 100.

Alle bij Voedselbanken Nederland aangesloten voedselbanken hebben zich verplicht zich te houden aan de regels en richtlijnen die gesteld zijn op het gebied van voedselveiligheid. Landelijk is daartoe het project “waarborgen voedselveiligheid” gestart.
Eerste stap in het traject is een 0-meting door de Houwers-groep,die vandaag bij Voedselbank Midden-Limburg heeft plaatsgevonden. Toetsing vindt plaats tegen infoblad 76 van de NVWA en het Handboek Voedselveiligheid van Voedselbanken Nederland.
Bij de inspectie behaalden wij een score van 92 uit 100 en verwierven daarmee direct de status GROEN. De inspecteur constateerde slechts een viertal (kleinere) afwijkingen, waarvoor wij binnen vier weken verbetervoorstellen moeten indienen.
Een bewijs te meer dat we onze zaken (al) redelijk op orde hebben!

Volgende stap in het traject is een training voor de betrokken vrijwilligers op woensdag 23 april a.s.