Herman Linssen is bereid gevonden als tijdelijk voorzitter  van Voedselbank Midden-Limburg te fungeren. Hij was van de oprichting in 2005 tot september 2009 de eerste voorzitter van de stichting.

Sinds het terugtreden in maart jl. van voorzitter Paul Schreur en het beschikbaar stellen van zijn functie door secretaris Henk Vogel, is er sprake van een bestuurlijke impasse.
Belangrijkste opdracht van de tijdelijk voorzitter zal zijn het in samenwerking met de resterende bestuursleden zoeken naar invulling van de ontstane vacatures. Daarnaast zal hij een rol spelen bij de activiteiten rond het 10-jarig bestaan in november a.s.