plus2Voedselbank Midden-Limburg schort de inzamelingsacties bij supermarkten binnen haar werkgebied voorlopig op.

Redenen hiervoor zijn:

  • De dalende opbrengst van de winkelacties.
  • Het feit dat in toenemende mate negatieve reacties worden ontvangen van het winkelend publiek.
  • De daarmee verband houdende afname van de animo bij vrijwilligers om aan de acties mee te doen.
  • De toename van het reguliere aanbod van voedingsmiddelen, zowel van lokale toeleveranciers als vanuit het landelijk voedselbanken-circuit. Dit in combinatie met het (licht) dalende aantal personen dat van onze voedselbank gebruik maakt.

Wij danken eigenaren, personeelsleden en klanten van de supermarkten die de afgelopen jaren hun medewerking verleenden voor hun bijdragen en de vrijwilligers voor hun belangeloze inzet.