ger boereboomIn de bestuursvergadering van 29 augustus 2016 is Ger Boereboom benoemd tot nieuwe voorzitter van Voedselbank Midden-Limburg. Hij is daarmee de  opvolger van Herman Linssen, die de functie ad interim ruim een jaar bekleedde.

Ger is na zijn militaire diensttijd acht jaar werkzaam geweest bij de Gemeentepolitie Eindhoven. Daarna is hij gedurende een periode van ruim dertig jaar actief geweest in diverse managementfuncties bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en Essent.

Als vrijwilliger houdt hij zich bezig met buurtbemiddeling en is hij secretaris van de Ducati Club Nederland (Europa’s grootste motorclub met 3500 leden). Daarnaast probeert hij zich verdienstelijk te maken als zanger bij – en is hij voorzitter van – het koor “Les Amis du bon Coeur”.

Wij zijn er van overtuigd in Ger een prima bestuurder en voorzitter gevonden te hebben.

Voor de nieuwe bestuurssamenstelling en portefeuilleverdeling zie pagina organisatie