In de bestuursvergadering van 13 maart 2017 is Huub Tobben benoemd tot nieuwe penningmeester van Voedselbank Midden-Limburg. Hij is daarmee de opvolger van Jan de Jong, die deze functie gedurende een reeks van jaren bekleedde.

Jan de Jong had aangegeven na acht jaar als penningmeester actief te zijn geweest een stapje terug te willen doen. Jan blijft als vrijwilliger verbonden aan de Voedselbank Midden-Limburg.

Huub Tobben is werkzaam bij de Belastingdienst binnen het managementteam Zuid Nederland. Huub is tevens actief als bestuurslid bij KWF Roermond en voor dit fonds collectewijkhoofd voor de wijken Kitskensberg, Kitskensdal en Kemp.

Wij zijn er van overtuigd in Huub een prima penningmeester gevonden te hebben.
Voor de nieuwe bestuurssamenstelling en portefeuilleverdeling zie de pagina organisatie.